Archief van het thema: ‘Arbeidersstrijd’
De hoogleraren in kwestie, Rob van Eijbergen (organisatieverandering, VU, RUG) en Leo Huberts (bestuurskunde, VU) constateren in hun rapport, getiteld “Door de bomen het bos weer zien”, dat er veel mis is bij de Amsterdamse reïntegratietrajecten, maar verklaren met nadruk dat zij zich distantiëren van de term “dwangarbeid”, die in verband met deze trajecten...Lees verder
We krijgen een tip binnen over het leveren van een tegenprestatie door mensen in de bijstand. Een bijstandsgerechtigde uit Stadskanaal vertelt ons dat hij binnenkort 32 uur per week gaat werken voor een commercieel bedrijf in ruil voor bijstand. Zijn vrouw werkt, maar om met het gezamenlijk inkomen op bijstandsniveau te komen krijgt de...Lees verder
De Bijstandsbond Amsterdam ondersteunt in 2016 al veertig jaar mensen met een minimuminkomen. Voornamelijk in Amsterdam, waar de bond gevestigd is, maar er bellen en mailen mensen uit het hele land en wij doen ook rechtszaken voor mensen uit het land. Af en toe bezoeken bij buiten Amsterdam ook mensen. Wij hebben een spreekuur...Lees verder
Libcom publiceerde een enorme pdf compilatie van teksten over de radicale en revolutionaire zwarte bewegingen in de VS in de twintigste eeuw. Van W.E.B. Du Bois en Claudia Jones tot Angela Davis en de League of Revolutionary Black Workers. De inhoudsopgave lees je in The black radical tradition (Libcom)Lees verder
Stukje van het middenpaneel van de koets. De Gouden Koets is vanaf het begin mikpunt geweest van kritiek. De monarchie was eind negentiende eeuw bij grote delen van de bevolking niet bijzonder populair en het plan om Wilhelmina met z’n allen zo’n duur geschenk te geven, viel niet bij iedereen in goede aarde, zeker niet bij links. Op de koloniale afbeeldingen...Lees verder
Logo. Dit is een voorlopige reactie op het rapport “Door de bomen het bos weer zien”, een onderzoek van de wetenschappers Rob van Eijbergen en Leo Huberts naar het reilen en zeilen van stichting Herstelling in verband met “de integriteitsschendingen” in de Amsterdamse reïntegratie-industrie. Het rapport was al in juni klaar, maar is nu pas...Lees verder
Often, we only realise in hindsight if and when a qualitative shift took place. In 2004 the first “global traffic jam” was reported. The strikes in the Chinese Pearl River delta in 2004 at the peak of the boom marked the first big cycle of struggles in the “new factories”. Through offensive struggles they...Lees verder
Voor andere problemen zijn er dan weer alternatieven die effectiever kunnen zijn dan een basisinkomen. Enkele voorbeelden: universele openbare diensten en progressievere belastingen tegen ongelijkheid, collectieve arbeidsduurvermindering tegen lange werkuren en voor meer vrije tijd, en arbeidsherverdeling en publieke tewerkstelling tegen werkloosheid. Dat die beleidsmaatregelen niet worden ingevoerd, komt grotendeels doordat de huidige machtsverhoudingen...Lees verder
Heerlen heeft mensen met een uitkering fulltime aan het werk gezet in de eigen archieven, zeggen medewerkers van het project Baanbrekend Werk. Zij voelen zich gebruikt en willen een regulier jaarcontract. Een van de betrokken medewerkers, die twee jaar onafgebroken op de archiveringsafdeling in het Stadskantoor/stadhuis werkte, gaat via de rechter uitbetaling van “achterstallig...Lees verder
Het logo van het Leidse dwangarbeidcentrum. Een van de minder belichte onderdelen van ons strijdexperiment tegen dwangarbeid voor bijstandsgerechtigden in Leiden is de juridische procedure die we sinds maart 2014 tegen de gemeente voeren. Met deze procedure proberen we meer informatie over dwangarbeid boven tafel te krijgen. Ondertussen zijn we de bezwaar- en beroepsfase voorbij en hebben we wel wat...Lees verder
Pagina 1 van 791234101579