Archief van het thema: ‘Arbeidersstrijd’
Woensdag sprak Tanja Willems namens DwangArbeid Nee Groningen (DANG), waarin ook Doorbraak deelneemt, in bij een vergadering van de raadscommissie Werk en Inkomen. Er werd volop geprutteld en gekibbeld over de Participatiewet en de keukentafelgesprekken, en het bleef volstrekt onduidelijk wat Groningse uitkeringsgerechtigden nu precies te wachten staat. Hier de video en daaronder de...Lees verder
Torens, kantelen en een slotgracht. Dat is, zo wordt de hedendaagse kasteelbezoeker verteld, hoe een ‘heer’ zich vroeger beschermde tegen rivaliserende edellieden. Helemaal correct is dat verhaal natuurlijk niet: de feodale adel had doorgaans meer te vrezen van de eigen horigen dan van hun klassegenoten. Menig kasteelheer vond dan ook zijn einde aan de...Lees verder
Mensen in de bijstand hoeven in Aalten en Oude IJsselstreek nog maximaal een halfjaar onbetaald werk te verrichten als kunstbloemenvouwer of enveloppenplakker. Negentig mensen die gedwongen werden langer dan een halfjaar dit werk te doen, mogen daar binnenkort mee stoppen. Dat wil het bestuur van het Iswi, de samenwerkende sociale diensten van Aalten en...Lees verder
Stukje van de flyer voor de actie van 29 juni (zie onderaan). Op maandag 29 juni 2015 organiseert actiecomité DwangArbeid Nee Groningen (DANG), waarin ook Doorbraak meedoet, een derde bijeenkomst over het repressieve beleid tegen uitkeringsgerechtigden. De eerste twee, in juni vorig jaar en februari dit jaar, werden druk bezocht en waren een groot succes. Na afloop van de bijeenkomst gaan we actievoeren bij het gemeentehuis....Lees verder
Lees verder
Unemployment is being “rebranded” by the government as a psychological disorder, a new study claims. Those that do not exhibit a “positive” outlook must undergo “reprogramming” or face having their benefits cut, says the Wellcome Trust-backed report. This can be “humiliating” for job seekers and does not help them find suitable work, the researchers...Lees verder
In deze jaren was sprake van heftige arbeidersstrijd. Stakingen grepen vanaf 1933 om zich heen. Vooral de auto-industrie werd een sociaal slagveld. Maar ook in de textielindustrie, de rubberproductie, de mijnen woedde strijd. Arbeiders probeerden bonden onder hun eigen zeggenschap te vormen, arbeiders begonnen sit-in-stakingen, bedrijfsbezettingen. Vanuit de gevestigde vakbondswereld, belichaamd door de AFL,...Lees verder
Wat zich bij de onderzoekingen en aanbevelingen van de Ombudsman een beetje wreekt, is dat de Ombudsman geen uitspraken doet over het beleid. In onze reactie stellen wij aan de orde, dat er juist een nauwe samenhang is tussen de financiële en beleidsmatige kaders die worden gesteld door de beleidsmakers enerzijds en de problemen...Lees verder
De gemeenten in de Peelregio kunnen een financiële meevaller bijschrijven. De kas wordt gespekt met de winst die de Atlant Groep in 2014 heeft gemaakt. In totaal vloeit er 2,2 miljoen euro terug naar de gemeenten. Die zijn samen eigenaar van Atlant, een bedrijf dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleidt naar...Lees verder
Het valt mij op dat er in de publiciteit en in maatschappelijke discussies waaraan belangenorganisaties en politieke partijen deelnemen, zo weinig te horen is over de “kostendelersnorm” van de op 1 januari ingevoerde Participatiewet. Een analyse van de stand van zaken, mede op basis van ervaringen van bijstandsgerechtigden. De kostendelersnorm heeft volgens de regering...Lees verder
Pagina 1 van 781234101578