Archief van het thema: ‘Crisis’
Logo. Volgens een recente brief van achttien landelijke hulporganisaties aan alle gemeenteraden raken steeds meer mensen in financiële problemen. Maar armoedebestrijding is niet gebaat bij de vrijwel nietszeggende inhoud van hun brief. In 2012 behoorden ruim 1,3 miljoen (8,4 procent) mensen tot een huishouden met een laag inkomen, waaronder 391.000 (11,8 procent) kinderen. Iets meer...Lees verder
En het tweede probleem is het lage inkomen van de meesten, want een groot deel van de nieuwe zelfstandigen heeft volgens gegevens van de belastingdienst uit 2011 een inkomen van minder dan tienduizend euro. De belasting geeft zelf aan dat dat al ongeveer een kwart van de zelfstandigen is. Dat zijn dus honderdduizenden die...Lees verder
Het betoog van de regering is gebaseerd op de aanname dat “decentraal” meteen “dichter bij de burger”, “efficiënter” en daarmee “goedkoper” betekent. Niet alleen is hiervoor geen enkel bewijs, er zijn goede redenen om aan te nemen dat het tegendeel waar is. In hoeverre lokale bestuurders – laat staan lokale belangenorganisaties of vakbonden –...Lees verder
There’s another reason why the appeal to “hard-working families” is an empty abstraction. Most people don’t see hard work as a virtue. They identify as working class because they have to work, not because they want to. Two recurring conversations within my family and among the people I spoke to for my book The...Lees verder
Logo. Half februari draaide staatssecretaris van Justitie Fred Teeven een vorig jaar ingevoerde bezuinigingsmaatregel terug na kritiek vanuit de advocatuur en de Tweede Kamer. Daarmee is het eind van de bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand helaas nog lang niet in zicht. Het protest tegen het afbraakbeleid houdt dan ook aan. Op 1 oktober 2013 voerde...Lees verder
Arbeiders in de werkverschaffing. Op 27 maart hield de historicus Wim Pelt op uitnodiging van de Bijstandsbond in Amsterdam een boeiende lezing over de strijdbare werklozenbeweging in het tijdvak tussen de twee wereldoorlogen. Hieronder de integrale tekst. In 1920 werd de crisis voelbaar, de werkloosheid nam toe en de werkgevers gingen over tot loonsverlaging. Al daalde het aantal...Lees verder
And humans being the empathetic creatures that they are, knowledge leads to compassion. The rich and powerful, meanwhile, can remain oblivious and uncaring, because they can afford to. Numerous psychological studies have recently confirmed this. Those born to working-class families invariably score far better at tests of gauging others’ feelings than scions of the...Lees verder
Barricade op het Tahrir-plein in Egypte. “Eigenlijk zie ik niet zo goed hoe we nu verder moeten. Vertrekken naar Europa is voor veel mensen van onze generatie de enige reële kans op een beter leven. We hebben het echt geprobeerd. Maar steeds meer jongeren willen nu gewoon weg uit deze ellende. Wat moeten ze anders nog doen?” Ondanks het hoge...Lees verder
Morgen voert de Leidse SP op het Stadhuisplein voor het Leidse stadhuis van 13:00 tot 14:00 uur actie ter ondersteuning van twee ontslagen vuilnismannen. Deze mannen waren indertijd de woordvoerders van de vuilnismannen die zich verzetten tegen de dreigende privatisering van de vuilnisophaaldienst. Ze speelden een cruciale rol in deze strijd. Hun strijdbaarheid beviel...Lees verder
Het is niet zonder reden dat de studenten en werkers protesteren. De VU is van plan bepaalde opleidingen weg te vagen. Hydrologie, door Elsevier nog beschreven als een van de twee topmasters van de VU, wordt nagenoeg afgeschaft. Uit andere opleidingen worden cursussen en vakken verwijderd, zodanig dat men niet meer normaal de studie...Lees verder
Pagina 1 van 551234101555