Archief van het thema: ‘Kolonialisme’
“Kijk ons nou!”, luidt het blijkbaar lollig bedoelde motto dat de tentoonstelling begeleidt. Wat is er ergerlijker: het onder de tafel vegen van slavernij, plundering en uitbuiting of het in het zonnetje zetten van rijke en machtige witten? Die vraag blijft hangen voor wie vanuit een anti-racistisch en anti-nationalistisch perspectief de tentoonstelling “Hollanders van de Gouden Eeuw” van de Hermitage Amsterdam heeft bezocht. Die expositie vormt een...Lees verder
Dat koloniale denkkader wordt ook duidelijk als Buschman onder het kopje “onterechte veroordeling” eerst beschrijft hoe tot ver in de twintigste eeuw Nederlanders trots waren op het Hollandse koloniale rijk, maar er vanaf de publicatie van Multatuli’s Max Havelaar in 1860 een kritische houding ontstond tegenover de “koloniale uitbuiting van de Javaanse medemens”. Afgezien...Lees verder
Wat betreft die positieve kanten van het koloniale verleden zelf is ook nog wel wat te zeggen. Buschman wijst hierbij met name op de Verlichtingsidealen die veel koloniale denkers en politici koesterden. “De botsing van het bouwen aan een imperium en de Verlichtingsidealen leveren het verhaal op van kolonisatie, technologische ontwikkelingen, pacificatie, democratisering en...Lees verder
Ewald Engelen. De laatste tijd buitelen diverse commentatoren, publicisten en wetenschappers over elkaar heen met oproepen tot begrip en in zekere zin ook sympathie voor de zogenaamde “bezorgde burger” en de “boze witte man”, zogezegd de Trump- of Wilders-aanhangers. Vooral na de verkiezing van Trump in de VS lijkt dit proces in een stroomversnelling te zijn...Lees verder
Vanaf het eind van de zestiende eeuw tot 1863 was Nederland betrokken bij slavernij en slavenhandel. Honderden Amsterdamse en Zeeuwse schepen werden in deze periode uitgerust om in Afrika mensen te kopen. Deze mensen werden vervolgens als slaven verkocht aan West-Indische plantages. Maar je hoefde niet naar Suriname of Berbice af te reizen om...Lees verder
Boekcover. Volgens een sinds 1969 ingenomen en nooit herroepen regeringsstandpunt zou de Nederlandse staat zich tijdens de koloniale oorlog tegen Indonesië slechts incidenteel schuldig hebben gemaakt aan “excessen”. Het baanbrekende boek “De brandende kampongs van generaal Spoor” van de historicus Rémy Limpach toont het tegendeel aan: moord, marteling, verkrachting, plundering, brandstichting en roof waren schering...Lees verder
Zwarte Piet is racisme. Jarenlang heeft Carmen geprobeerd om te voorkomen dat haar nu zesjarige zoon Orlando het Zwarte Piet-racisme opgedrongen zou krijgen. Daarvoor heeft ze een hardnekkige strijd moeten voeren binnen de school van haar zoon en ten opzichte van de meerderheid van witte ouders. Eind 2016 heeft ze eindelijk een overwinning geboekt: Zwarte Piet wordt op...Lees verder
De geallieerden eisten mineralen en landbouwproducten, waarvan palmnootolie en rubber de belangrijkste waren. Ook kopal, een hars dat werd gebruikt bij de aanmaak van munitie, was gegeerd. In juni 1941 werd de Congolese franc opgenomen in de Sterlingzone en gedevalueerd met ongeveer dertig procent, wat Londen toestond de Congolese producten goedkoop aan te schaffen...Lees verder
This skit reminded me of something that happened to me over 5 years ago. An Iranian friend of mine was at my house, and he found a book on my bookshelf called “Burka Babes”. I had found the cartoons inside hilarious, and thought he would too. After flipping through it, he put it down...Lees verder
Verschillende artikelen in de Nederlandse media veronderstellen dat wij Indonesiërs op voorhand geen zin zouden hebben om ons aandeel in het geweld kritisch tegen het licht te houden. We zouden te gehecht zijn aan onze “heldenverering”, we zouden doelbewust in een zogenaamde “stichtingsmythe” geloven. Een mythe omdat het in werkelijkheid niet zomaar een koloniale...Lees verder
Pagina 1 van 431234101543