Archief van het thema: ‘Linkse partijen’
Ik juich het toe, Sylvana Simons’ vertrek uit DENK. De partij begon een beetje een karikatuur van zichzelf te worden. En hoewel hun aanklacht tegen geïnstitutionaliseerd racisme terecht is, was DENK niet in staat om te zien hoe racisme nauw verweven is met heel veel andere vormen van uitsluiting, uitbuiting, en onderdrukking. Simons is...Lees verder
Het team van DENK. Vrijwel dagelijks wordt de nieuwe partij DENK in de reguliere en sociale media onder vuur genomen door een lynchmob van politici, opiniemakers en ‘bezorgde burgers’. Als linkse activisten moeten we scherp stelling nemen tegen deze racistische consensus die inmiddels volkomen mainstream is geworden. Dat betekent natuurlijk niet dat we de parlementaire nieuwkomer automatisch moeten...Lees verder
SP-wethouder Arjan Vliegenthart. De gemeente Amsterdam kent een lange geschiedenis van malversaties en misstanden in de reïntegratiebusiness. Een rapport van het Bureau Integriteit van de gemeente over misstanden bij de projecten van stichting Herstelling was aanleiding voor veranderingen in het reïntegratiebeleid onder SP-wethouder Arjen Vliegenthart. Maar de gemeente werkt nog steeds samen met dezelfde stichting in het...Lees verder
De laatste paar dagen weer veelvuldig tegengekomen: de SP die zegt onze arbeidsmarkt en onze arbeiders te moeten verdedigen tegen verdringing door Oost-Europeanen. Natuurlijk in een poging om ook die andere arbeiders tegen uitbuiting te beschermen. Ja. Tuurlijk. ‘T is goed met je, Emile. Als het je echt om de handhaving van een eerlijke...Lees verder
Turkse Nederlanders die actie voeren en demonstreren over ingrijpende gebeurtenissen in Turkije. Ik heb de afgelopen dagen veel reacties gezien en gehoord van mensen die vinden dat dat eigenlijk niet kan. Het zou betekenen dat de ‘nederturken’ niet voldoende geïntegreerd zijn. Dat vind ik een onzinnige redenering. Zelf vind ik dat vooral een redenering...Lees verder
Naast deze twee organisaties is er nog een derde organisatie betrokken bij de demonstratie: de Syrisch-Nederlandse hulporganisatie Comité Syrian Nederland, een pro-Assad groep die naast praktische hulp ook ontmoetingen met het regime in Syrië organiseert. Woordvoerster van de organisator en spreekster op de demonstratie is Sonja van den Ende. Van den Ende lijkt een...Lees verder
Helaas blijft een flink deel van de mensen van Turkse origine in ons land stevig beïnvloed door Turks nationalisme en chauvinisme. Ook de invloed van bepaalde vormen van islamisme in de gemeenschap speelt mee. De AKP kwam, met meer dan 60 procent van de stemmen (veel meer dan in Turkije zelf), in ons land...Lees verder
Het SP-Tweede Kamerlid Harry van Bommel, auteur van “Surinamers in de polder”, is niet van plan afstand te doen van het woord “neger” in zijn boek. In het boek komen vijftien personen van Surinaamse afkomst aan het woord over hun komst naar Nederland en hun ervaringen in zowel dat land als Suriname. Prem Radhakishun...Lees verder
Un livre de Houria Bouteldja et Sadri Khiari. Een interview in meerdere delen over de anti-koloniale organisatie Les Indigènes, en hun rol in de linkse en anti-racistische bewegingen in Frankrijk. Eind vorig jaar, begin dit jaar vond er een debat plaats tussen diverse linkse organisaties en Sandew Hira, een historicus die samen met anderen het initiatief genomen heeft tot de beweging Decolonize...Lees verder
De partij profileert zich als links, als voorvechter van solidariteit en gelijkwaardigheid tegenover neo-liberale prioriteiten. Die linksheid is ingekapseld door haar gerichtheid op parlement en staatsbestuur. De linksheid is bovendien ernstig ondermijnd door standpunten die op onderdelen helemaal niet links zijn. Zo is er haar sympathie voor het “midden- en kleinbedrijf” en daarmee voor...Lees verder
Pagina 1 van 1212341012