Archief van het thema: ‘Rechtse opiniemakers’
Racisme wordt niet veroorzaakt door opleidingsniveau of intellect maar door de gedachte superieur te zijn ten opzichte van een ander gebaseerd op ras en ook daar naar te handelen. Hulp aan Afrikaanse vluchtelingen gebruiken om je eigen goedheid te etaleren is naast onsmakelijk ook racisme. Zij zijn dan namelijk gereduceerd tot objecten waarmee een...Lees verder
Timmermans is als de onbehouwen boer die je huis binnen komt stormen, lallend met zijn bemodderde laarzen door alle kamers banjert, de koelkast leegrooft en zich al vretend op de bank voor de televisie nestelt, poten op tafel, lekker wielrennen kijken, zich niets aantrekkend van jouw protesten. Pas als Sylvana Simons vraagt of alles...Lees verder
Gisteravond stelde PVV-ideoloog Martin Bosma “de Nederlanders” per tweet voor een resolute keuze. “Op deze vierde mei”, zo schreef hij, “moet elke Nederlander bepalen aan welke kant hij staat. Vrijheid of islam.” Het is niet de eerste keer dat Bosma juist de dodenherdenking aangrijpt als een gelegenheid om zijn cognitieve dissonantie tentoon te spreiden....Lees verder
Vanzelfsprekend acht Verbrugge “de Nederlandse gemeenschap” met zijn vermeende “Hollandse handelsgeest, werklust, soberheid en discipline” de beste. “De aard van onze eigen cultuur” zou verbonden zijn met een “voorchristelijke oerziel”. Maar door het gebrek aan aandacht voor “de culturele traditie” zou “onze cultuurgemeenschap” verzwakken. Om die nu weer te “bezielen” moeten de “eigen taal”...Lees verder
Met verbijstering heeft de Bijstandsbond kennis genomen van de uitspraken van Irma Heintzberger, voorzitter van het Landelijk Contact Sociaal Rechercheurs (LCSR) in het dagblad Trouw van vandaag. Van tijd tot tijd laait de discussie over fraude in de bijstand weer op, meestal met als gevolg nog strengere maatregelen, nog hogere straffen en nog meer...Lees verder
Psychologen worden opgeleid en betaald om mensen aan te passen aan het systeem. Het zijn sociotechnici die het personeel, het menselijk kapitaal, van de BV Nederland optimaal bruikbaar en productief moeten houden. Kan of wil je niet goed functioneren in de ratrace van het kapitalisme, dan praten ze je graag een “afwijking” aan. Zo...Lees verder
Lees verder
Wie ook met gestrekt been tegen de aanstelling van Simons als columnist inging was Marcel van Roosmalen. In een buitengewoon zuur stuk stak hij de draak met haar dans kwaliteiten om daarna de rest van zijn column te wijden aan haar zogenaamde gebrek aan intelligentie. De helft van zijn column is een bericht van...Lees verder
Op 25 februari jongstleden is het Maagdenhuis bezet. Enkele uren na de bezetting heeft het College van Bestuur (CvB) aangifte gedaan van huisvredebreuk. Hierin is een uitspraak opgenomen over de aanwezigheid van “een tweetal jonge, vermoedelijk Marokkaanse jongens, zich tussen de bezetters bevonden, welke duidelijk te jong waren om studenten van de Universiteit...Lees verder
Na de koloniale spektakelfilm “Michiel de Ruyter” dreigen regisseur Roel Reiné en zijn crew het vuur van het Nederlandse nationalisme opnieuw op te stoken. In 2016 willen ze namelijk de productie “Willem van Oranje” uitbrengen, waarbij ze zich net als bij De Ruyter bedienen van het heersende vertoog over een nationale “held” die Nederland...Lees verder
Pagina 1 van 211234101521