Archief van het thema: ‘Rechtse opiniemakers’
Glossy. Maandag 17 oktober, #wereldarmoededag. Vanuit Tilburg lanceerde een clubje mensen, waaronder vertrouwensexperiment-“denktanker” Ralf Embrechts, de tweede editie van de Quiet 500. Een ‘armoede glossy’ als tegenhanger van de Quote 500. In deze glossy worden onder andere arme mensen geportretteerd. En arme kinderen. Inmiddels is er ook een door miljonairs – de asielzoekersmiljonair Dirk Lips...Lees verder
Hoe autonoom zijn ouderen die door decennia van onophoudelijk bezuinigingsbeleid in zulke ellendige omstandigheden zijn komen te verkeren dat zij in hun wanhoop alles zouden doen om daaraan te ontkomen, en die bovendien, zoals gezegd, voortdurend bestookt worden met euthanasiepropaganda? In het aan het begin van dit stukje genoemde artikel van Victor Lamme laat...Lees verder
De centrale man van de Burke-stichting is de Leidse rechtsfilosoof Andreas Kinneging. Hij heeft er 12 jaar op zitten bij het wetenschappelijk bureau van de VVD en schreef de teksten van de toenmalige partijleider Bolkestein. Kinneging stapte uit de VVD omdat hij Bolkesteins opvolger Dijkstal niet conservatief genoeg vond. In het bestuur van de...Lees verder
Machteld Zee is het laatste voorbeeld van de extremistische invloed van de Leidse academici. Na gepromoveerd te zijn onder de radicale professor Paul Cliteur, begint ze nu, net als haar andere collega’s, de aanval op “de islam”. Van een constatering dat shariarechtbanken soms conservatieve, vrouwonvriendelijke uitspraken doen springt ze naar een bewering dat we...Lees verder
Pianofetisjist Baudet. Thierry Baudet – “de belangrijkste intellectueel van Nederland”, volgens hemzelf – maakte vorig weekeinde bekend dat zijn “Forum voor Democratie” voortaan door het leven zal gaan als politieke partij. Natuurlijk vond hij zijn niet veel minder zelfingenomen promotor Paul Cliteur bereid om een promofilmpje (zie hieronder) in te spreken. Het is tijd, zo stelt...Lees verder
Oké, stel je voor. Er is in Nederland een geheimzinnige organisatie van islamitische jongeren. De organisatie heeft afdelingen in alle grote steden. Onder haar leden verspreidt ze al decennia middeleeuwse ideeën over bijvoorbeeld de positie van vrouwen. De moslims maken lijsten van “gore wijven” met wie ze seks willen. Intern gebeuren de gruwelijkste dingen:...Lees verder
Aan de voorzitter van de gemeenteraad. Den Haag, 21 september 2016. Betreft: Vergeten vragen scholierenrellen Benoordenhout. Geachte voorzitter, Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde en in aanvulling op de vragen van de PVV over de massale scholierenrellen in Benoordenhout wil de fractie van de Haagse Stadspartij de volgende vergeten vragen...Lees verder
De persoon Gülen en de wereldwijde beweging die rond zijn ideeën is ontstaan, zijn niet makkelijk te doorgronden. Dat is een van de weinige conclusies die met zekerheid is te trekken. Tekenend voor dit mistige beeld is bijvoorbeeld dat Gülen goed lag bij de Turkse streng seculiere, sociaal-democratische voorman Bülent Ecevit (1925-2006), omdat hij...Lees verder
In de discussie over Poelenburg valt op dat er een brede consensus lijkt te zijn dat deze jongeren geen strafbaar gedrag vertonen. Dat wordt echter niet als relativering gezien, maar juist als een probleem op zich. Want hoe moet dit “tuig” worden aangepakt als zij in wezen weinig verkeerd doen? Blijkbaar zijn we inmiddels...Lees verder
Logo van regeringspartij AKP. In de afgelopen jaren zijn door prominente AKP-leden, met voormalig premier en huidig president Recep Erdoğan voorop, in het openbaar talloze denigrerende en intimiderende uitspraken gedaan (tegen)over vrouwen. De onderstaande uit het Turks vertaalde bloemlezing laat nogmaals zien dat de AKP een ronduit seksistische en reactionaire partij is die voorstander is van traditionele verhoudingen...Lees verder
Pagina 1 van 311234101531