Archief van het thema: ‘Studenten’
De opmerking dat de protesten in een groot deel van het land geen weerklank zouden vinden, is voor een bewindspersoon van een partij die momenteel in de peilingen op 14 zetels uitkomt natuurlijk enigszins gewaagd. De bewering dat op sommige Engelse universiteiten studenten ondanks een volkomen gebrek aan inspraak wel tevreden zouden zijn, is...Lees verder
Torens, kantelen en een slotgracht. Dat is, zo wordt de hedendaagse kasteelbezoeker verteld, hoe een ‘heer’ zich vroeger beschermde tegen rivaliserende edellieden. Helemaal correct is dat verhaal natuurlijk niet: de feodale adel had doorgaans meer te vrezen van de eigen horigen dan van hun klassegenoten. Menig kasteelheer vond dan ook zijn einde aan de...Lees verder
Dit moet me dus nog even van het hart. Het CvB van de Radboud Universiteit besloot gisterochtend om onaangekondigd en zonder nader overleg het studentencafé “Terecht!” te ontruimen. Pas nadat de Nijmeegse studenten zich die leegstaande ruimte hadden toegeëigend om politieke initiatieven te ontplooien, besloot het CvB namelijk dat de voormalige juristenkantine on-ont-beer-lijk was...Lees verder
De actievoerders van De Nieuwe Universiteit Nijmegen (DNUN) moeten van het College van Bestuur (CvB) zo snel mogelijk het oude Gerecht, waar zij hun kritische café Terecht! openden, verlaten. Dat las CvB-voorzitter Gerard Meijer gisteren voor tijdens de Gezamenlijke Vergadering (GV) met de Universitaire Studentenraad (USR) en de Ondernemingsraad. In de brief staat dat...Lees verder
Spandoek. Op dinsdag 19 mei spreekt Doorbraak-activiste Mariët van Bommel in het Nijmeegse café Terecht! over dwangarbeid, het gedwongen werken zonder loon voor uitkeringsgerechtigden, en met name over het verzet daartegen van onderop. Terecht omschrijft zichzelf als een “kritisch café, woonkamer, ontmoetingsplek op de campus van de Radboud Universiteit. Georganiseerd voor en door studenten en...Lees verder
Bloemen op het Red Square na de ontruiming van het Maagdenhuis. Op zondag 3 mei organiseert De Nieuwe Universiteit het Festival der Wetenschappen “ReThinking Academia”. Het festival bestaat uit lezingen, workshops en paneldiscussies over diversiteit, over burgerlijke ongehoorzaamheid en over de rol van de universiteit in de samenleving. Ook het trainerscollectief Stroomversnellers geeft een workshop, getiteld “Hoe zijn we als studentenbeweging zo ver gekomen? En...Lees verder
Vroeger gaf de UvA haar studenten en medewerkers vrij op de eerste dag van mei. Met ingang van dit jaar niet meer. De afschaffing van deze internationale dag van de arbeid is het zoveelste teken van de schaamteloze vermarkting van de universiteit onder het neoliberale managersbewind. Dit moet worden teruggedraaid: de Dag van de...Lees verder
Op 25 februari jongstleden is het Maagdenhuis bezet. Enkele uren na de bezetting heeft het College van Bestuur (CvB) aangifte gedaan van huisvredebreuk. Hierin is een uitspraak opgenomen over de aanwezigheid van “een tweetal jonge, vermoedelijk Marokkaanse jongens, zich tussen de bezetters bevonden, welke duidelijk te jong waren om studenten van de Universiteit...Lees verder
Ik ga die tijd niet idealiseren, want ook die ‘rebelse jaren 60’ hadden een hoop blinde vlekken. En bovendien zijn veel (zéker niet alle – maar toch vrij veel) van die provos, Maagdenhuisbezetters en andere wereldverbeteraars uiteindelijk zélf op het pluche terecht gekomen. Om vervolgens de voorgaande generatie bestuurders in regentisme en commerciedenken nog...Lees verder
Een van de instrumenten waarmee de overheid het rendementsdenken binnenbrengt in het voortgezet onderwijs is de Onderwijsinspectie. De exameneisen zijn de laatste jaren voor scholieren verzwaard. Zo is er een kernvakkenregeling gekomen, een 5,5-norm ingevoerd en zijn de toelaatbare verschillen tussen schoolcijfer en centraal-examencijfer verkleind. Binnenkort wordt daar een rekentoets aan toegevoegd. Scholen worden...Lees verder
Pagina 1 van 1112341011