Archief van het thema: ‘Uitsluiting’
De laatste voorbeelden met betrekking tot het regionale bindingsvereiste en de praktijken van de vier weken wachttijd leggen een probleem bloot dat kenmerkend is voor de opvang van behoeftigen, namelijk de constante neiging om voorzieningen buiten de sfeer van het recht te houden. Ik noem dat gemakshalve de ex-juridiseringsreflex. Zo blijkt uit het reeds...Lees verder
Lees verder
Dit is deel 3 van mijn persoonlijke ervaringsverhaal over de bijstandspraktijk in Den Haag, waaronder ook dwangarbeid voor baanlozen. Eerder publiceerde ik al deel 1 en 2. Dit derde deel gaat over de gevolgen van mijn besluit eind oktober 2014 om te stoppen met de deelname aan het onzinnige reïntegratieprogramma op het Werkplein en...Lees verder
De uitgeprocedeerde vluchteling Ahmed Mahdi Ahmed (24) uit Soedan slaapt in Leiden op straat. Al bijna twee weken, sinds hij uit het Detentiecentrum Rotterdam is ontslagen. Hij is ten einde raad, want behalve “bed” en “bad” ontbreekt het hem ook aan geld voor “brood”. Hij staat met lege handen. Onbegrijpelijk, zegt Harry Westerink van...Lees verder
In het boek “Gebleekte ziel” beschrijft Reggie Baay het op historische feiten gebaseerde levensverhaal van Nyoman Darma. Deze Balinese vorstenzoon wordt aan het einde van de negentiende eeuw, ten tijde van de koloniale bezetting van Indonesië, naar Nederland gestuurd om opgeleid te worden tot onderwijzer. Het geheime doel is om hem los te weken...Lees verder
Kom ook in actie! Aanstaande woensdag organiseert de Coalitie Voor Menswaardigheid een demonstratie voor het hoofdkantoor van de PvdA in Amsterdam. De demonstratie is gericht tegen het schandalige akkoord dat de VVD en de PvdA hebben gesloten over de opvang van mensen zonder papieren. De net geopende gemeentelijke opvangvoorzieningen die overigens ook bij lange na niet afdoende zijn,...Lees verder
Wie ook met gestrekt been tegen de aanstelling van Simons als columnist inging was Marcel van Roosmalen. In een buitengewoon zuur stuk stak hij de draak met haar dans kwaliteiten om daarna de rest van zijn column te wijden aan haar zogenaamde gebrek aan intelligentie. De helft van zijn column is een bericht van...Lees verder
Op 20 maart vertoonde de Indonesian Migrant Workers Union (IMWU) voor het eerst “Dispereert Niet”, een indrukwekkende documentaire over Indonesische arbeidsmigranten zonder verblijfsrecht in Nederland. De film maakt duidelijk hoe zwaar het leven in de illegaliteit is, maar zet de migranten niet neer als “zielige gevallen”. Filmmaker Irwan Ahmett brengt juist naar voren dat...Lees verder
De redenen voor mensen om zichzelf het leven te benemen zijn ongetwijfeld divers van aard, maar het is veelzeggend dat sinds het begin van economische crisis het aantal zelfdodingen met dertig procent is gestegen. Volgens de GGD Den Haag komt zelfdoding onder mensen met een uitkering vijf tot acht maal vaker voor. Als verklaring...Lees verder
Als de conservatieve gouverneur Sam Brownback er deze week zijn handtekening onder zet, wordt in de Amerikaanse staat Kansas een wet van kracht die het gedrag van uitkeringstrekkers sterk beteugelt. Ze mogen niet gokken, geen alcohol kopen of tatoeages plaatsen, en ze mogen ook niet naar een zwembad of naar de bioscoop. Dat schrijft...Lees verder
Pagina 1 van 341234101534