Archief van het thema: ‘Vakbond’
Sociale dumping kunnen we alleen bestrijden door het fundament van de arbeidsmarkt te verstevigen. Alleen door ons samen met de arbeiders van over de grens te organiseren voor gelijke rechten kunnen we voorkomen dat mensen zo afhankelijk worden van een baas dat ze minder loon, meer werkdruk, enzovoorts, moeten slikken. Nationalistische slogans over banen...Lees verder
De Bijstandsbond in Amsterdam bestaat dit jaar 40 jaar. In deze film wordt een geschiedenis geschetst van standvastige inzet, ludieke acties en spraakmakende bijeenkomsten. En dat alles geleid door mensen die zich op vrijwillige basis al die jaren soms wel 80 uur per week hebben ingezet. Met als een van de hoogtepunten de Europese...Lees verder
De Anarchistische Groep Amsterdam (AGA) behartigt de belangen van uitgebuit horecapersoneel met een strijdbaardere actiemethode, waarbij men tussenkomst van de overheid afwijst. De leden van de anarcho-syndicalistische AGA stappen sinds begin 2000 rechtstreeks op de bedrijfsleiding af. In een vol restaurant vragen ze dan een gesprek met de exploitant, waarbij ze niet-uitbetaald loon opeisen....Lees verder
Vloerwerk leerde Colak BV kennen in een relatief klein conflict dat een van de onzen had aldaar. Het bleek het topje van de ijsberg. Na wat onderzoek publiceerden wij een veel gelezen artikel over de misstanden bij Colak. Sinds dit artikel hebben meer dan tien (oud-)werkers van Colak ons hun verhaal verteld of hebben...Lees verder
Cover. Met de openstelling van de EU-arbeidsmarkt voor goedkope arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa zijn de uitbuitingsmogelijkheden voor de bazen weer wat verder vergroot. De overheid legt hen daarbij geen strobreed in de weg, maar werkt er juist aan mee om de loonkosten te drukken en de winsten zo hoog mogelijk te houden. Dat blijkt...Lees verder
Na oktober werd het oorverdovend stil, terwijl het maatschappelijk debat verhardde. Brandbommen bij vluchtelingen en doodsbedreigingen aan het adres van politici die pleiten voor opvang zijn schering en inslag. Wie geen afstand neemt van ‘de islam’ en zich niet hard maakt voor de ‘Nederlandse cultuur’ mag zich verheugen in een scheldkanonnade, gevoed vanuit de...Lees verder
De regering is boos op de CGT vanwege de protesten. Maar de regering bouwt op dezelfde CGT en op andere vakbonden om de protesten een regulier, beheersbaar, ‘ordelijk’ karakter te geven. Door nu de zaak niet helemaal op de spits te drijven, gunt zede CGT de rol van ordebewaarder die ze anders, veel minder...Lees verder
SP-wethouder Björn Lugthart wil mogelijkheid open houden van drie maanden dwangarbeid. Dwangarbeid voor baanlozen proberen te fatsoeneren door het te reguleren. Zo zou je het “verdringingsprotocol” kunnen betitelen dat de vijf gemeenten Den Haag, Delft, Midden-Delfland, Rijswijk en Westland onlangs hebben getekend, samen met de FNV. In plaats van gratis werk zonder loon en arbeidscontract af te schaffen, wordt het zo juist gekanaliseerd en daarmee...Lees verder
Logo. Onder het motto “Stop werken zonder loon” is de FNV onlangs een petitie begonnen tegen de steeds meer oprukkende dwangarbeid voor uitkeringsgerechtigden. Onderteken deze petitie, niet alleen uit protest tegen uitbuiting en arbeidsverdringing, maar ook om meer druk uit te oefenen op de top van de vakbeweging. De FNV-top zou namelijk veel meer prioriteit...Lees verder
Als we nu (ook als vakbeweging) blijkbaar niet in staat zijn om menswaardigheid in het huidige systeem af te dwingen, zijn we dan wel in staat (ook als vakbeweging) om een menswaardig systeem door te drukken onder de noemer “basisinkomen”? Wordt het dan niet eerder “basisarmoede”? (…) Gezien de steeds verder geautomatiseerde productie zou...Lees verder
Pagina 1 van 251234101525