Archief van het thema: ‘Vakbond’
“Een woordvoerder van de FNV zegt dat Agema niet op haar politieke gezindheid wordt buitengesloten maar vanwege discriminatie. De bond verweert zich vanuit de grondbeginselen tegen discriminatie. De politiek leider van de PVV is een grens overgegaan “en dat ervaren we als discriminerend en haatzaaiend.” (NOS) Hier had Ramona Sno het dus over in...Lees verder
Twee weken geleden werd bekend dat de vakbeweging in zo’n tien sectoren tegelijk stakingen en acties aan het voeren was. Dat gebeurde onder meer in de zorg, bij de schoonmakers, bij Tata Steel en de vrachtafhandeling op Schiphol. Bovendien gaan de gemeenteambtenaren na lange tijd weer eens acties voeren voor hun cao, helaas voorlopig...Lees verder
Arbeiders in de werkverschaffing. Op 27 maart hield de historicus Wim Pelt op uitnodiging van de Bijstandsbond in Amsterdam een boeiende lezing over de strijdbare werklozenbeweging in het tijdvak tussen de twee wereldoorlogen. Hieronder de integrale tekst. In 1920 werd de crisis voelbaar, de werkloosheid nam toe en de werkgevers gingen over tot loonsverlaging. Al daalde het aantal...Lees verder
Logo. In mei vinden de verkiezingen voor het Europees parlement plaats. Aanstaande vrijdag gaat de FNV samen met andere Europese vakbonden in Brussel demonstreren tegen de bezuinigingen en de neo-liberale koers van de EU. Aan die demonstratie nemen ook de “Europese Marsen tegen werkloosheid, onzekere flexibele arbeid en sociale uitsluiting” deel, een Europees netwerk van...Lees verder
Na vijf maanden praten, is de professionalisering van de schoonmaaksector ver te zoeken. De schoonmaakbazen staan al maandenlang stil. Ze weigeren te stoppen met het straffen van zieke schoonmakers en willen niets doen aan de armoede waarin 69 procent van de fulltime-schoonmakers zit. De schoonmakers zijn het zat en komen op 13 maart in...Lees verder
Chronic low pay is emerging as a crucial political issue in the United States as middle and lower-income workers struggle while executive pay soars. The town of SeaTac is at the centre of the storm after the local council set a minimum wage of $15 an hour. Many cities are now following suit. Gavin...Lees verder
Is er speciale aandacht voor minderheden of vrouwen? “In de zorg werken veel migranten en de meerderheid is vrouw. We richten ons niet speciaal op minderheden, maar werken met iedereen aan eenheid. Elke actieve persoon is winst. Samen vechten we voor goede contracten. Aangezien vooral migranten vaak onder flex- en los-vast-contracten werken, hebben zij...Lees verder
Bij het protest vandaag. Zo’n zesduizend mensen, onder wie velen met een arbeidsbeperking, hebben vandaag actie gevoerd tegen de afbraak van de sociale werkvoorziening en de Wajong. Hoewel ook CNV-leden meededen, voerde de Abvakabo FNV de boventoon tijdens de manifestatie. Opmerkelijk was de hoge opkomst, wat aantoont dat velen boos en verontrust zijn over de dreigende invoering van...Lees verder
Een andere stakende zorgwerker verklaart dat dit niet de eerste keer is dat Amstelring, voorheen Osira groep, tot sloop overgaat. Bij de sloop van de Sint Bernardus werd gesteld dat de instelling niet aan vernieuwde eisen van adequate zorg voldeed. Voor het oude gebouw komt volgens de zorgwerkers nu een duur zorghotel in de...Lees verder
Staatssecretaris. Binnenkort neemt de Tweede Kamer een besluit over de nieuw in te voeren Participatiewet. Hoewel PvdA-staatssecretaris Jetta Klijnsma het wetsvoorstel onder druk van het protest ertegen licht heeft aangepast, maken mensen met een arbeidsbeperking zich er nog steeds grote zorgen over. Daarom organiseert de FNV op 11 februari een manifestatie waar WSW-ers en Wajongers...Lees verder
Pagina 1 van 181234101518