Archief van het thema: ‘Werkloosheid’
Its “Gateway” scheme puts claimants to work in public sector jobs for twenty hours a week for nearly two years, all for a bonus €20/week on top of the ‘dole’. With a thousand placements already having taken place and a further 3,000 planned, it’s clear unpaid work on this scale is plugging the gaps...Lees verder
SP-wethouder Arjan Vliegenthart. Eergisteren vond er in de commissie Werken en Economie van de Amsterdamse gemeenteraad een discussie plaats over de plannen van SP-wethouder Arjan Vliegenthart met betrekking tot “perspectiefbanen” en “leerwerkstages”. Diverse insprekers van onder meer de FNV en de Bijstandsbond eisten intrekking van de plannen. De inspraakreactie van Doorbraak werd uiteindelijk door omstandigheden alleen ingediend...Lees verder
Doorbraak-activist Rachid Aoulad Abdellah bij de inspraak-ronde van 12 november. Vanmiddag zullen in de commissievergadering Werk en Economie van de gemeente Amsterdam diverse maatschappelijke organisaties hun verzet uitspreken tegen het voorstel van de perspectiefbanen van SP-wethouder Arjan Vliegenthart. Een aantal van deze organisaties, de FNV, de Bijstandsbond, Doorbraak en de Basisinkomenpartij, heeft de afgelopen jaren in het actiecomité Dwangarbeid Nee intensief samengewerkt met prominente...Lees verder
m4s0n501 Werkelijk zeer slechte partijpropaganda en desinformatie van de SP Amsterdam over de feitelijke rechten en plichten van werklozen. De suggestie wordt gewekt dat er iets fundamenteel gaat veranderen, namelijk dat er geluisterd wordt naar de voorstellen van de werkloze. En dat met zijn voorstellen rekening wordt gehouden. Dat gebeurt nu af en toe...Lees verder
Logo. Op 15 januari om 9:00 uur dient voor de meervoudige kamer van de Amsterdamse rechtbank een zaak van een bijstandsgerechtigde uit Amstelveen tegen dwangarbeid. De man wordt bijgestaan door advocaat Marc van Hoof, die veel uitkeringsgerechtigden juridisch ondersteunt. Voorafgaand aan de rechtszitting vindt buiten voor de rechtbank een actie tegen verplicht onbetaald werken plaats,...Lees verder
Logo. De Groningse wethouder Mattias Gijsbertsen kwam onlangs met het idee op de proppen om bijstandsgerechtigden hun bijverdiensten te laten behouden. Met die proefballon haakte hij aan bij plannen van de Maatschappij voor Innovatie van Economie en Samenleving (MIES). Die club wil graag in Groningen of elders een experiment doen met een soort van basisinkomen....Lees verder
De term vrijwilligerswerk is tegenwoordig een dekmantel voor besparing op personeelskosten. Werkzoekenden accepteren nul-eurowerk omdat zij koste wat het kost een gat op hun cv willen vermijden. Een werkloze periode is een synoniem geworden voor een onprofessionele en onproductieve houding; de doodssteek voor iedereen die een carrière ambieert. Werkgevers maken misbruik van deze angst...Lees verder
Hunting for 'volunteers'. Doorbraak has published a lot of articles on the issue of forced labour for benefit claimants. The emphasis has mainly been on the regime they have to work under. But equally important is the substitution of regular paid work that is the consequence of forced labour. This substitution undermines the entire system of paid...Lees verder
Reageren uitgeschakeld
Logo. Op 1 januari 2013 werd de Fraudewet ingevoerd, officieel de Wet Aanscherping Handhaving- en Sanctiebeleid genoemd. Met het Boetebesluit werkte staatssecretaris Jetta Klijnsma de wet in de praktijk verder uit. De regelgeving is bedoeld om met strenge straffen en boetes fraude in de sociale zekerheid te bestrijden, maar in werkelijkheid komt het vooral neer op het...Lees verder
SP-wethouder Arjan Vliegenthart. Vorige week is de onjuiste slagzin “De gemeente Amsterdam stopt met het werken voor je uitkering” in de publiciteit geweest. Aanleiding voor die kreet was een gemeentelijk persbericht dat op veel instemming kon rekenen. In Amsterdam worden de “participatiebanen” van zo’n drieduizend bijstandsgerechtigden afgeschaft. De instroom tot die “banen” met behoud van uitkering stopt...Lees verder
Pagina 1 van 451234101545