Archief van het thema: ‘Werkloosheid’
Woensdag sprak Tanja Willems namens DwangArbeid Nee Groningen (DANG), waarin ook Doorbraak deelneemt, in bij een vergadering van de raadscommissie Werk en Inkomen. Er werd volop geprutteld en gekibbeld over de Participatiewet en de keukentafelgesprekken, en het bleef volstrekt onduidelijk wat Groningse uitkeringsgerechtigden nu precies te wachten staat. Hier de video en daaronder de...Lees verder
Mensen in de bijstand hoeven in Aalten en Oude IJsselstreek nog maximaal een halfjaar onbetaald werk te verrichten als kunstbloemenvouwer of enveloppenplakker. Negentig mensen die gedwongen werden langer dan een halfjaar dit werk te doen, mogen daar binnenkort mee stoppen. Dat wil het bestuur van het Iswi, de samenwerkende sociale diensten van Aalten en...Lees verder
Stukje van de flyer voor de actie van 29 juni (zie onderaan). Op maandag 29 juni 2015 organiseert actiecomité DwangArbeid Nee Groningen (DANG), waarin ook Doorbraak meedoet, een derde bijeenkomst over het repressieve beleid tegen uitkeringsgerechtigden. De eerste twee, in juni vorig jaar en februari dit jaar, werden druk bezocht en waren een groot succes. Na afloop van de bijeenkomst gaan we actievoeren bij het gemeentehuis....Lees verder
Lees verder
Unemployment is being “rebranded” by the government as a psychological disorder, a new study claims. Those that do not exhibit a “positive” outlook must undergo “reprogramming” or face having their benefits cut, says the Wellcome Trust-backed report. This can be “humiliating” for job seekers and does not help them find suitable work, the researchers...Lees verder
Zoals jullie ongetwijfeld hebben gehoord is de gemeente Groningen van plan in het kader van de Participatiewet gesprekken te houden met zes á zevenduizend uitkeringsgerechtigden. Wethouder Gijsbertsen wil deze gesprekken in de privésfeer van mensen voeren, zogenaamde “keukentafelgesprekken”. Hij gebruikt daarbij nota bene de term “vertrouwen”, terwijl de gesprekken eenzijdig worden opgelegd en met...Lees verder
In 2011 lying bastard Chris Grayling, then the Minister for Employment, launched Sector Based Work Academies, saying that they would be targeted at “sectors with high volumes of current local vacancies”. You read that right. Not areas of high unemployment, but the opposite, places where there are already lots of jobs. Sector Based Work...Lees verder
Wat zich bij de onderzoekingen en aanbevelingen van de Ombudsman een beetje wreekt, is dat de Ombudsman geen uitspraken doet over het beleid. In onze reactie stellen wij aan de orde, dat er juist een nauwe samenhang is tussen de financiële en beleidsmatige kaders die worden gesteld door de beleidsmakers enerzijds en de problemen...Lees verder
De gemeenten in de Peelregio kunnen een financiële meevaller bijschrijven. De kas wordt gespekt met de winst die de Atlant Groep in 2014 heeft gemaakt. In totaal vloeit er 2,2 miljoen euro terug naar de gemeenten. Die zijn samen eigenaar van Atlant, een bedrijf dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleidt naar...Lees verder
Het valt mij op dat er in de publiciteit en in maatschappelijke discussies waaraan belangenorganisaties en politieke partijen deelnemen, zo weinig te horen is over de “kostendelersnorm” van de op 1 januari ingevoerde Participatiewet. Een analyse van de stand van zaken, mede op basis van ervaringen van bijstandsgerechtigden. De kostendelersnorm heeft volgens de regering...Lees verder
Pagina 1 van 541234101554