Archief van het thema: ‘Werkloosheid’
Annie was ruim tien jaar fulltime en met plezier werkzaam bij V&D in Rotterdam. Toen zij in 2013 plompverloren een nieuw contract kreeg aangeboden – van 36 naar 10 uur – knapte er iets bij haar. Annie weigerde akkoord te gaan en belandde, zonder recht op een WW-uitkering, direct in de bijstand. Moeder Miep,...Lees verder
Flexkandidaten. Vorige week plaatsten we in onze rubriek “Nieuws elders” een bericht over politici in Hoorn die vraagtekens zetten bij “flextensie”, een concept waarbij bazen die tijdelijk personeel nodig hebben uitkeringsgerechtigden kunnen inhuren tegen een vast uurtarief van 11,75 euro. Die baanlozen gaan dan aan de slag zonder loon of arbeidsrechten. Kortom: dwangarbeid. Het concept...Lees verder
Logo van de Bijstandsbond. Rechters en gemeenten mijden principiële uitspraken over de Participatiewet en volgen in het algemeen nogal slaafs de ideologische prietpraat van de regering. Het komt vaak voor dat advocaten in verband met die wet namens een cliënt een rechtszaak beginnen tegen de gemeente. Soms trekt de gemeente voortijdig een besluit in dat op een individu...Lees verder
De gemeente Sittard-Geleen gaat nog deze maand als proef uitkeringsgerechtigden inzetten bij het schoonhouden van de stad. Dat kan op vrijwillige of verplichte basis gebeuren. In een collegevoorstel is te lezen dat in beginsel tot tien mensen minimaal twaalf uur per week aan de slag gaan in het centrum van Sittard en Geleen. Het...Lees verder
Logo van de Bijstandsbond. De Centrale Raad van Beroep heeft in dertien rechtszaken uitspraak gedaan waarbij de kostendelersnorm in de bijstand in alle gevallen in stand wordt gelaten. De zaken waren aangebracht door diverse advocaten. De Centrale Raad verwijst naar de wet en de memorie van toelichting daarvan met onder meer het argument dat het sociale zekerheidsstelsel betaalbaar...Lees verder
Als er een leger van uitkeringsgerechtigden verplicht aan het werk gezet kan worden, waarom zou je nog investeren in werkbaar werk, goede loon- en arbeidsvoorwaarden, of het overleg tussen werkgevers en vakbonden? Voor mij maken deze verhalen duidelijk dat maatregelen als de verplichte gemeenschapsdienst niet enkel mensen in een kwetsbare positie, maar alle werknemers...Lees verder
Friedman goes on to list some the “rag bag” of measures he would hope to eliminate: direct welfare payments and programs of all kinds, old age assistance, social security, aid to dependent children, public housing, veterans’ benefits, minimum-wage laws, and public health programs, hospitals and mental institutions. Friedman also spends a few paragraphs worrying...Lees verder
Robert Vinkenborg, in Hoorn gemeenteraadslid voor HOP, blijft strijden tegen wat hij ziet als het “uitventen van uitkeringsgerechtigden” aan werkgevers. Volgens hem maakt WerkSaam, het bedrijf dat de Participatiewet uitvoert in West-Friesland, zich schuldig aan verdringing op de arbeidsmarkt door oneerlijke concurrentie. Vinkenborg zei dit dinsdagavond tijdens de begrotingsvergadering. Zijn pijlen richtten zich op...Lees verder
Werken zonder cao in de horeca, dat kennen we. Het is al bizar en respectloos dat je als werkgever je medewerkers geen (fatsoenlijke) cao gunt, maar sommige werkgevers gaan nog een stapje verder: werken zonder loon… Dat schijnen sommige werkgevers ook al normaal te vinden. Verontrustende geluiden die ik hoor (en heb geverifieerd), een...Lees verder
Skya's logo. Net als in Nederland en veel andere landen heeft de Griekse regering dwangarbeid voor baanlozen ingevoerd. Het doel: de lonen omlaag brengen, arbeidsrechten afschaffen en een andere kijk op arbeid opdringen. Meteen vanaf de invoering in Griekenland was er verzet, zo beschrijft SKYA. Wat kunnen we daarvan leren? Aanstaande zondag en komende donderdag zijn...Lees verder
Pagina 1 van 661234101566