Archief van het thema: ‘Werkloosheid’
Deel van het affiche van de uitnodiging voor de opening van het nieuwe dwangarbeidcentrum. (Het hele affiche vind je onderaan.) In het verleden moesten baanlozen in het dwangarbeidcentrum van stichting Herstelling en de gemeente Amsterdam aan de Laarderhoogtweg werken met behoud van uitkering. Over de dwangarbeid in dat centrum is veel te doen geweest. De Bijstandsbond en het actiecomité Dwangarbeid Nee hebben veel misstanden aan de kaak gesteld. Bijstandsgerechtigden werkten er soms jaren zonder...Lees verder
PostNL laat zijn pakketten al sinds 2013 onder meer sorteren door bijstandsgerechtigden, die drie maanden moeten werken zonder daarvoor het normale loon te ontvangen. FNV en PostNL hebben afgesproken dat de bijstandsgerechtigde sorteerders in de avondploeg per direct loon gaan ontvangen, net als hun collega’s. Ook Erik Hemmes, sinds het faillissement van zijn vorige...Lees verder
Zet de wereld op z'n kop, organiseer van onderop. Collectiviteit en solidariteit zijn onmisbaar aan de onderkant van de samenleving. Als we ons willen verweren tegen de aanvallen van machthebbers op onze levens, dan zullen we dat samen moeten doen en elkaar moeten ondersteunen. Doorbraak organiseerde onlangs een bijeenkomst in de Vrijplaats Leiden om op kleine schaal te bouwen aan wederzijdse steun. Veel...Lees verder
Hamming heeft zelf een prima inkomen, dus... Ik heb geluisterd naar de installatierede van de nieuwe burgemeester van Zaanstad, Jan Hamming. Mijn god, ik hoop niet dat Amsterdam zo’n burgemeester krijgt. De stokoude Partij van de Arbeid-sjablonen volgens de lijnen waarom ze onderuit zijn gegaan bij de verkiezingen. Hij zet de werkloosheid en de vacatures in het bedrijfsleven ongenuanceerd tegenover elkaar,...Lees verder
Syrische vluchtelingen die zij als vrijwilliger bijstaat, zegt ze, worden door het “werk-ontwikkelbedrijf” Weener XL van de gemeente Den Bosch op intimiderende wijze aan nutteloos werk gezet (…) De teamleider uitkeringsgerechtigden van de FNV, Felix Alejandro Perez, spreekt van “uitbuiten’ en wil de verdienmodellen van de gemeente onderzoeken. En Fred Monsma, die zijn baan...Lees verder
Staatssecretaris Jetta Klijnsma en wethouder Mattias Gijsbertsen vieren het nieuwe experiment met een stukje taart, de bijstandsgerechtigden betalen de rekening. Activisten van DwangArbeid Nee Groningen (DANG) hebben afgelopen week geflyerd bij de eerste promotiebijeenkomsten van het experiment Bijstand op Maat. Onze collega-baanlozen namen de flyers (pdf) grif aan, en meerdere bijstandsgerechtigden confronteerden de bobo’s van de gemeente en universiteit met pittige vragen over de verplichtingen van het bijstandsregime. De bijeenkomsten vonden op diverse locaties...Lees verder
Maandagavond was in ‘t Vinkhuys in Groningen een bijeenkomst voor mensen die zijn ingeloot in groep 1 voor het experiment “Bijstand op Maat” van de gemeente Groningen. Zelf ben ik ingeloot in groep 4, dat is de groep die mag kiezen in welke groep ze mee willen doen. Voor mij is dit een mooie...Lees verder
Het omscholen moet gaan gebeuren door middel van een traject van een half jaar tot twee jaar. Heeft een werkzoekende een kleine afstand tot de arbeidsmarkt, des te groter is de kans dat hij of zij doorstroomt naar een baan bij het bedrijf. Wanneer de afstand tot de arbeidsmarkt wat groter is, bijvoorbeeld doordat...Lees verder
In actie tegen keukentafelgesprekken (stukje van een actieflyer). Het project “Kansen in Kaart” (KiK), waarmee de gemeente Groningen baanlozen wil screenen en activeren, wordt gedwarsboomd door individueel verzet. Honderden bijstandsgerechtigden besloten om niet in te gaan op de uitnodiging. Kennelijk zien ze geen heil in deelname en willen ze daarom geen contact met het KiK-team. Deelname aan het project was vrijwillig, maar...Lees verder
Klijnsma en Gijsbertsen op 3 juli in Groningen. Drie juli 2017 is een slechte maandag voor baanlozen in Groningen Stad. Demissionair staatssecretaris Klijnsma (PvdA) komt op bezoek om de beschikking te tekenen voor het twee jaar durende experiment Bijstand op Maat (BoM). Met veel poeha en gejuich introduceren staat en gemeente Groningen één groot ‘wetenschappelijk’ reïntegratietraject. Met de onderzoeksresultaten kan de Participatiewet...Lees verder
Pagina 1 van 741234101574