Doorbraak Artikelen | Pagina 127
Vorige week schreef Harry Westerink op deze site het artikel “Nederland maakte veel meer winst via slavenarbeid dan via slavenhandel“. Daarin gaf hij aandacht aan een recent onderzoek van de historici Matthias van Rossum en Karwan Fatah-Black over slavenhandel, en de kritiek daarop van Sandew Hira. Onder Westerinks artikel verschenen enkele commentaren, en daar...Lees verder
Met zijn proefschrift “Opstandig volk” presenteert Hans Boot een analyse van de strijd van de havenarbeiders in Amsterdam, toegespitst op de neergang en de terugkeer van de losse havenarbeid in samenhang met de zogeheten arbeidspool. Boot begint zijn geschiedenis bij de arbeidsenquête van 1890 en eindigt met het juridische gevecht van een groep in...Lees verder
Op 1 mei vieren arbeiders wereldwijd hun gezamenlijke strijd voor rechten en rechtvaardigheid. In Nederland heeft de arbeidersbeweging de afgelopen eeuw een aantal belangrijke rechten bevochten. In Leiden worden die nu door de gemeente weer afgenomen, onder meer via de instelling van dwangarbeid voor werklozen. Daarom besloot Doorbraak de Dag van de Arbeid dit...Lees verder
Als je een bijstandsuitkering aanvraagt, dan moet je je terdege voorbereiden op de stappen die je moet nemen en de hindernissen die je moet overwinnen. Je hebt het gevoel dat je een gladiator bent die in een Romeinse arena voor de leeuwen wordt geworpen. Je moet op leven en dood vechten. Als je in...Lees verder
De bezuinigingen en maatregelen die het leven ondraaglijker maken van iedereen die niet tot de rijken behoort, stapelen zich op. Ook studenten in het hoger onderwijs ontkomen er niet aan. Zo schrikt Bruin I niet terug voor het uitdelen van krankzinnig hoge boetes aan de zogenaamde langstudeerders, het afpakken van de studiefinanciering en het...Lees verder
Wie zich verzet tegen de voortdurende verering van uitbuiters en massamoordenaars als de VOC-gouverneur-generaal Jan Pieterszoon Coen, kan rekenen op een weerwoord uit nationalistische hoek. Het Comité Vrienden van Coen (CVC) pleit er in een petitie voor om het standbeeld van Coen in “Batavia”, zoals deze kolonialen het tegenwoordige Jakarta in Indonesië blijven noemen,...Lees verder
In zijn eerste boek “Neem de tijd. Overleven in de to go-maatschappij” behandelt Koen Haegens een aantal belangrijke thema’s waar ook Doorbraak zich de afgelopen jaren mee bezig heeft gehouden. Waarom hebben we het allemaal zo druk tegenwoordig? Hoe hangt dat samen met de nieuwe fase waarin het kapitalisme beland is? Voor wie pakt...Lees verder
Onlangs bleek dat het Nationaal Comité 4 en 5 mei van plan was om bij de Dodenherdenking op de Dam een gedicht te laten voorlezen over een Waffen-SS-er die stierf aan het Oostfront. Dat gedicht is inmiddels na veel protest geschrapt, maar het probleem zit dieper: bij de herdenking worden steeds vaker slachtoffers en...Lees verder
1 Mei is in aantocht, en het ziet er naar uit dat het op veel plekken aanzienlijk meer wordt gevierd dan in voorgaande jaren. In Nederland is er al een hele handvol initiatieven, waaronder het Rondje Binnenhof in Den Haag, de anarchistische anti-kapitalistische demonstratie in Amsterdam, en het initiatief “Code Rood”, om op 1...Lees verder
De Nederlandse handel in zwarte mensen was winstgevender dan tot nu toe veelal werd aangenomen. Dat blijkt uit onderzoek van historici Matthias van Rossum en Karwan Fatah-Black. De opbrengst van de mensenhandel in de zeventiende en achttiende eeuw lag volgens hen tussen de 63 en 79 miljoen gulden, tegenwoordig goed voor zo’n 700 miljoen...Lees verder
Pagina 127 van 2061510126127128129135140206