Doorbraak Artikelen | Pagina 127
In Nederland mag je niet zwart werken. Dat is verboden omdat het andere mensen benadeelt, stelt de overheid. De burgers zeggen allemaal heel hard te werken en veel belasting te betalen. Zo hopen ze het later beter te krijgen en een zorgeloos leven te kunnen leiden. Afgewezen vluchtelingen mogen helemaal niet werken, niet wit...Lees verder
Het ultimatum van de schoonmakers liep op nieuwjaarsnacht om 0:00 uur af. Na een jaar wachten op een verbetering kwamen schoonmakers afgelopen maandag weer in actie. Ze hadden er schoon genoeg van dat schoonmaakbedrijven en hun opdrachtgevers hun beloften nog steeds niet zijn nagekomen. Hun eisen zijn doodnormaal: minder werkdruk, doorbetaling en respectvolle behandeling...Lees verder
De al aangenomen, maar nog niet in werking getreden Wet Modern Migratiebeleid zet de politiek van migratiebeheersing verscherpt voort. Alleen wie bruikbaar genoeg is voor de Nederlandse economie, heeft kans op verblijfsrecht. Met de nieuwe regelgeving blijkt het kabinet Bruin I de deur wagenwijd open te zetten voor miljonairs van buiten de EU. Hoe...Lees verder
A forced laborer in action at the opening of the DZB. Het Leidse gemeentebestuur heeft in 2011 dwangarbeid ingevoerd voor bijstandsgerechtigden. Doorbraak voert daar actie tegen. Een chronologie. Ce texte en Français This text in English 8 september 2010. Een verslag over de strijd tegen de dwangarbeid in Leiden moet eigenlijk in Amsterdam beginnen. Daar voert het Steuncomité Sociale Strijd (SSS), waar ook Doorbraak aan...Lees verder
De Syrische opstand verkeert in groot gevaar. Dat gevaar komt van minstens drie kanten. De eerste kant is en blijft de aanhoudende terreur vanuit het regime. De tweede kant komt vanuit delen van de oppositie, een deel dat bereid is zich te verbinden met staten in de regio en daarbuiten, en dat daarmee de...Lees verder
Op 14 september 2011 werden Sonja Suder (79) en Christian Gauger (70), na 33 jaar in Frankrijk te hebben geleefd, aan Duitsland uitgeleverd. Christian werd liggend in een ambulance uitgeleverd (!), en belandde in een gevangenisziekenhuis. Sonja kwam in de bajes van Frankfurt-Preungesheim, Christian in een gevangenishospitaal. Hoewel hij na een hartstilstand in oktober...Lees verder
Unemployed activist confronts Leiden alderman. Doorbraak is sinds enige tijd in Leiden actief tegen de invoering van dwangarbeid voor bijstandsgerechtigden. Bij discussies proberen voorstanders de maatregel te rechtvaardigen met een hele reeks argumenten. Hier lees je hoe we de meest gehoorde trachten te weerleggen. Ce texte en FrançaisThis text in English 1. Iedereen moet toch werken voor z’n brood,...Lees verder
Afgelopen donderdag was de Grote Markt in Haarlem het toneel van een goed bezocht fakkelprotest tegen de detentie van afgewezen vluchtelingen. Maar liefst honderd mensen verzamelden zich midden op het plein en vormden daar – al dan niet voorzien van brandende fakkels – een grote kring. Het protest was georganiseerd door het oecumenisch diaconaal...Lees verder
De burgemeester van Vlagtwedde had het woensdag goed voor met de vluchtelingen. Voor hun eigen veiligheid zou het beter zijn gebruik te maken van het ‘aanbod’ van minister Leers. Daarnaast zou het ook geen geschikt weer zijn om buiten in tenten te slapen en ”buiten dat om is het vuurwerk nu vrijgegeven. De veiligheid...Lees verder
Lees verder
Pagina 127 van 1951510126127128129135140195