Doorbraak Artikelen | Pagina 127
Gevangen identiteit In april 2011 maakte minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken bekend de opslag van digitale vingerafdrukken in de gemeentelijke databases voorlopig stop te zetten. De miljoenen vingerafdrukken die daarin al verzameld zijn, zullen worden vernietigd. Tegelijkertijd wil de regering wel dat meer burgers verplicht dna-materiaal afstaan. Een eind aan de controlemaatschappij is dus...Lees verder
Boekcover Wij gingen onze eigen weg Ze hadden het niet makkelijk, de revolutionaire socialisten tussen 1930 en 1950, van wie Henk Sneevliet de bekendste is geworden. Ze bepaalden hun eigen politieke richting: uitgetreden uit de communistische CPN en uit de sociaal-democratische SDAP vormden ze de Revolutionair Socialistische Arbeiders Partij (RSAP). “Wij gingen onze eigen weg” is de treffende titel van...Lees verder
"Support the people's revolution" De talrijke demonstraties, stakingen en opstanden in Noord-Afrika en het Midden-Oosten, en intussen ook elders, zijn inmiddels voorzien van allerhande overkoepelende etiketten. “Arabische Lente” hoor je ondertussen veel. Maar ook het begrip “Arabische revolutie” duikt her en der op. Met vooral dat laatste woordenpaar worden minstens twee, soms drie dingen uitgedrukt. Er wordt mee...Lees verder
Leugenaar Gerd Leers Via een verzoek op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) heeft de vluchtelingensteungroep INLIA bij de Dienst Terugkeer en Vertrek (DTV) documenten weten los te peuteren waaruit blijkt dat de overheid er gedetailleerd van op de hoogte is welke ambassades en consulaten obstakels vormen bij het deporteren van afgewezen vluchtelingen. De overheid...Lees verder
Geld zat in Nederland. Op maandag 6 juni sprak Doorbraak op een hoorzitting over de bezuinigingen in Wageningen. Het betoog oogstte veel bijval. Het werd zeer gewaardeerd, door het publiek en ook door enkele linkse raadsleden, dat er een duidelijk verhaal was tegen de bezuinigingsideologie. Maar liefst 17 organisaties spraken in. Ze toonden aan hoe nuttig ze bezig...Lees verder
Tetary In geen enkel ander land waar Hindoestaanse arbeidsmigranten voor een hongerloon moesten ploeteren, waren zoveel opstanden tegen de schandalige praktijk van de contractarbeid als in Suriname. Aldus Radjinder Bhagwanbali in zijn boeiende onderzoek “Tetary – de koppige”, het vervolg op zijn boek “De nieuwe awatar van slavernij”. In het verzet tegen uitbuiting en onderdrukking...Lees verder
Typisch Nederlands Hooligans. Nou moet ik zeggen dat ik sympathie heb voor voetbalsupportersgroepen die links zijn. Dan denk ik ook aan clubs in Italië, Spanje, Duitsland, en met name aan de supportersgroep Çarşı van Beşiktaş uit Istanbul. Vooral als ze vanaf de tribune massaal met een linkse boodschap komen, is het prachtig. In Nederland komt dat...Lees verder
Een niet zo sociale woningsbouwvereniging. Onlangs heeft de Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter in zaken over sociale zekerheid, beslist dat een Ghanese jongen van 9 jaar en zijn moeder, beiden zonder verblijfsvergunning, niet op straat mogen worden gezet. Volgens de rechter zijn kinderen kwetsbare personen die recht hebben op zorg, onderdak en een familieleven. De uitspraak biedt...Lees verder
Nationalistische muziek Op de Turkstalige website van de Grijze Wolven staat een oproep te lezen voor een driedaags festival in Arnhem. De activiteiten beginnen met een kermis op vrijdag 3 juni, en ze worden op zondag afgesloten met een optocht naar het Turkse cultuurcentrum Hoca Ahmed Yesevi. Nederlandse Arnhemmers worden nadrukkelijk uitgenodigd om te komen proeven...Lees verder
Scheiden is moeilijk... Na een paar moeilijke en pijnlijke jaren heeft ze uiteindelijk de beslissing genomen om te scheiden van haar man. Ze heeft nooit kunnen voorzien hoe zwaar dit besluit zou zijn en ze kan er nooit zeker van zijn dat het in de toekomst allemaal goed zal komen. Hoewel ze bang is voor de vrijheid,...Lees verder
Pagina 127 van 1791510126127128129135140179