Doorbraak Artikelen | Pagina 15
Logo. Wie de jaarlijkse rapportages en andere schrijfsels van het Leidse reïntegratiebedrijf DZB leest, komt geregeld het woord “succes” tegen, vaak zonder uitleg wat daarmee wordt bedoeld. Wat is succes in de reïntegratie-industrie eigenlijk, volgens de DZB en volgens ons? This text in English De naïeve lezer zal misschien denken dat succes betekent dat de...Lees verder
Sommige bijstandsgerechtigden willen graag proefkonijn zijn. De roep om experimenten met de bijstand groeit, helaas ook onder bijstandsgerechtigden zelf. Door vrijwillig mee te doen aan zulke experimenten hopen veel baanlozen dat hun situatie zal verbeteren. Maar feitelijk zijn de experimenten op bijstandsgerechtigden bedoeld om na te gaan hoe de bijstand goedkoper, de regimes efficiënter, en de weg naar de absolute...Lees verder
Intersectionaliteit. Dit is het vijfde en laatste deel van een reeks uit het Engels vertaalde artikelen over de linkse beweging en intersectionaliteit. De laatste jaren zien we dat begrip “intersectionaliteit” steeds vaker opduiken in teksten en analyses afkomstig van universiteiten en allerlei sociale bewegingen. Centraal bij intersectionaliteit staat, volgens Hodan Warsame en Ramona Sno (zie...Lees verder
Hekken maken het voornamelijk moeilijker, niet onmogelijk om te migreren of vluchten. Op 30 november organiseerde Moving Europe in Berlijn een bijeenkomst over de strijd van vluchtelingen en migranten die via de Balkan West-Europa trachten te bereiken, en over de pogingen van staten om de migratiestromen te beheersen. Hier een Nederlandse vertaling van een toespraak van Thomas Kram van het Forschungsgesellschaft Flucht und Migration (FFM) getiteld...Lees verder
Hekken maken het voornamelijk moeilijker, niet onmogelijk om te migreren of vluchten. Op 30 november organiseerde Moving Europe in Berlijn een bijeenkomst over de strijd van vluchtelingen en migranten die via de Balkan West-Europa trachten te bereiken, en over de pogingen van staten om de migratiestromen te beheersen. Hier een Nederlandse vertaling van de bijzonder verhelderende toespraak van Marc Speer, getiteld: “Vom Sommer der Migration zum...Lees verder
Een van de spandoeken bij de manifestatie. Op dinsdagavond 1 maart hebben een kleine honderd mensen meegedaan aan onze manifestatie ter ondersteuning van vluchtelingen op het Leidse Stadhuisplein. Naast de aangekondigde vier sprekers waren er nog enkele andere aanwezigen die spontaan het woord namen. Verder werden er op de strijdbare bijeenkomst regelmatig leuzen geroepen richting het stadhuis, zoals “Vluchtelingen welkom, racisme...Lees verder
In actie tegen keukentafelgesprekken (stukje van de flyer van de actie van vorig jaar). De gemeente Groningen rolde begin 2015 een idee uit voor “keukentafelgesprekken” met bijstandsgerechtigde stadjers. Die thuisgesprekken moeten “mensen in kaart brengen” en screenen op “capaciteiten en kansen”. Want de gemeente “kent” de baanloze mensen niet en dan kan de gemeente hen ook niet “helpen”, zo is het verhaal. De aankondiging van de gesprekken zorgde...Lees verder
Logo. Ondanks herhaalde beloften worden bijstandsgerechtigden in Leiden in veel gevallen toch langer dan zes weken aan de dwangarbeid gezet. Na die eerste zes weken zou het verder “vrijwillig” zijn, maar wie met de dwangarbeiders spreekt, weet dat er van vrijwilligheid nauwelijks sprake is. Want wie durft er “nee” te zeggen tegen degene die je...Lees verder
William Lind. “Cultureel marxisme” is sinds een aantal jaren ook in Nederland een populair begrip. Het voert terug op ideeën die ontwikkeld werden door de Frankfurter Schule, maar is meestal slechts een stok om iedereen mee te slaan die er enigszins progressieve ideeën op na houdt. Het gaat uit van een kwaadaardig, links complot om de...Lees verder
Actievoerders bij het politiebureau na de arrestaties in Bronckhorst. Opzij, zogenaamde Bezorgde Burgers! Jullie staan al veel te lang in de schijnwerpers, met jullie als inspraak vermomde opgefokte en opgeklopte angstige haat jegens vluchtelingen. Jullie lopen in de weg. Het is meer dan tijd voor echte Boze Proletariërs! Het is tijd voor mensen met goede redenen om kwaad te zijn, op goedgekozen doelwitten...Lees verder
Pagina 15 van 1831510141516172025183