Doorbraak Artikelen | Pagina 15
Boekcover. Of Judith Butler, Toni Negri en Slavoj Žižek drie van de bekendste en belangrijkste linkse denkers van dit moment zijn, zoals de samenstellers van het boek “Butler, Negri en Žižek” beweren, weet ik niet. Ik zou er ook nog enkele andere politieke denkers aan toe kunnen voegen, zoals Michaël Löwy, Alain Badiou en David...Lees verder
Logo van de Bijstandsbond. Tips en mogelijkheden voor bijstandsgerechtigden en andere armen om zich in de maatschappij en in bureaucratische doolhoven staande te kunnen houden. Dat biedt de “Overlevingsgids voor de minima” die de Amsterdamse Bijstandsbond aan het ontwikkelen is. Wat vragen erover aan Bijstandsbond-medewerker en Doorbraak-lid Piet van der Lende. Wat is de bedoeling van de overlevingsgids...Lees verder
Voorkant van de eerste Doorbraak-krant. We stoppen met het uitbrengen van onze tweemaandelijkse papieren krant. In juni is het laatste nummer verschenen. Het produceren en verspreiden van een papieren krant kostte ons nogal wat tijd en energie, en die kunnen we vanaf nu meer in het organiseren gaan steken. Vanzelfsprekend blijven we wel volop schrijven. Al onze artikelen, interviews,...Lees verder
Drie van de insprekers. In twee afgeladen zalen van het Amsterdamse stadhuis woonden gisteren enkele honderden mensen de hoorzitting bij over Zwarte Piet. Nadat de kunstenaar en activist Quinsy Gario in augustus een bezwaarschrift had ingediend tegen de aanwezigheid van die racistische figuur bij de komende intocht van Sinterklaas in Amsterdam, volgden nog eens twintig andere bezwaarmakers. Dertien...Lees verder
Logo van de prijsvraag. Onlangs hield de gemeente Leiden “een ondernemersborrel”, “een netwerkevent” om bazen in de watten te leggen. De bijeenkomst vond plaats in het gebouw van De Zijl Bedrijven (DZB), waar werklozen op straffe van verlies van hun bijstandsuitkering dwangarbeid moeten verrichten. Uiteraard waren alleen ondernemers en andere hotemetoten uitgenodigd om te komen borrelen en netwerken,...Lees verder
Paul ter Linden op tv. In de publicaties van Hitler-wannabees, rechts-populistisch gespuis en christenzeloten komt hun ware aard naar boven. Haat tegen Joden, niet-westerse migranten en afvalligen voert de boventoon. Daarbij geven de publicaties een aardig kijkje in het verknipte leven van deze snuiters: krankjorume ideeën zijn aan de orde van de dag. Ha! Wederom LPF-taferelen bij de PVV!...Lees verder
Boekcover. Begin negentiende eeuw heerst er grote armoede in Nederland. Er zijn steden waar de helft van de bevolking niet in staat is om in het eigen onderhoud te voorzien. Er is armenzorg: diaconieën, parochies en notabelen vullen de armenkassen en delen soep uit. Maar het is niet voldoende. In 1818 wordt de Maatschappij van...Lees verder
Een Zwarte Piet ergens op een school. “Minister Lodewijk Asscher vreest een tsunami van Oost-Europese arbeidsmigranten. Maar ik ben bang voor de jaarlijkse vloedgolf van Zwarte Pieten”, aldus Patricia Schor. Ze is geboren en getogen in Brazilië en woont inmiddels twintig jaar in Nederland. Als ouder van een inmiddels achtjarige tweeling, een zoon en een dochter, is ze in actie gekomen...Lees verder
Quinsy Gario werd met veel geweld gearresteerd omdat hij een shirt droeg met daarop "Zwarte Piet is racisme". Toen ik mij een jaar of vijf geleden aansloot bij Doorbraak, was dat een van de weinige linkse organisaties die zich expliciet en zichtbaar verbond met het toenemende protest tegen Zwarte Piet. Eerlijk is eerlijk: destijds vond ik het een verspilling van tijd en energie. Weliswaar hadden Doorbraak en andere critici gelijk, maar ik...Lees verder
Coöperatie. Op donderdag 3 oktober ben ik naar twee lezingen geweest die werden georganiseerd door het Wageningen Alumni Netwerk, een club van oud-studenten van de universiteit Wageningen. Het onderwerp van de bijeenkomst was “Coöperaties, het businessmodel voor 2013”. De lezingen werden gegeven door Tine de Moor, hoogleraar “Instituties voor collectieve actie in historisch perspectief”, en...Lees verder
Pagina 15 van 1291510141516172025129