Doorbraak Artikelen | Pagina 15
Logo van het Europees Burgerinitiatief voor het Onvoorwaardelijk Basisinkomen. Op de Doorbraak-website komt een buitengewoon interessante gedachtenwisseling op gang over zin en onzin van het onvoorwaardelijk basisinkomen (van nu af aan hier als “basisinkomen” aangeduid): een gegarandeerd inkomen voor iedereen, ongeacht of je betaalde arbeid verricht of niet. Beide geplaatste discussiebijdragen zien er vooral nadelen in. Ik denk dat er in de leus...Lees verder
Bijvullen vrouwentaak? Seksisme is discriminatie op grond van het geslacht. Dat is althans wat het woordenboek Van Dale als omschrijving geeft. Ik zou die omschrijving nog iets verder willen toelichten. Seksisme houdt in dat iemand anders wordt behandeld op basis van zijn of haar geslacht. Het betekent dat er verschillend wordt geoordeeld over mannen en over...Lees verder
Jeroen Sprenger doet de negatieve ervaringen en kritiek van zijn dwangarbeiders steevast af als "onzin". Gisteravond discussieerden zo’n tachtig mensen in een overvolle zaal in Amsterdam over werken voor je uitkering, oftewel dwangarbeid, en over de algemene “tegenprestatie” die staatssecretaris Jetta Klijnsma wil invoeren. Er was een forum met Jeroen Sprenger, voorzitter van stichting Herstelling, een controversieel reïntegratieproject in Amsterdam Zuidoost, Gijsbert Vonk, hoogleraar in Groningen, en Ruud Kuin, vicevoorzitter...Lees verder
Logo van het Europees Burgerinitiatief voor het Onvoorwaardelijk Basisinkomen. De eis van diverse linkse activisten voor een gegarandeerd minimuminkomen (ook wel basisinkomen genoemd) is volgens sommigen niet met goede argumenten te weerleggen. Wildcat ageert echter al drie decennia lang tegen het basisinkomen en gezien de recente aandacht ervoor hebben ze hun gedachten erover nog eens kort samengevat. “De weg naar de hel is...Lees verder
Afbakening, omheining en toeëigening. Wie verplicht wordt om voor een bijstandsuitkering te werken, krijgt geen salaris. De “klantmanager” wijst in sommige gevallen aan waar je wat moet gaan doen. Je hebt geen keus, je kunt niet weigeren. In de nieuwe plannen van staatssecretaris Jetta Klijnsma die per 1 juli 2014 dreigen in te gaan, kun je ongeacht je...Lees verder
Dieudonne doet zijn "quenelle". Deze column is twee weken geleden geschreven door een van de Franse werklozen-activisten die bijna twee jaar terug in Nederland op twee bijeenkomsten spraken. Ze is ook actief in de anti-fascistische beweging in Parijs, en schrijft hier over de discussie die in Frankrijk losbrak na het verbieden door de staat van enkele shows van...Lees verder
De wolf. Femke Halsema en ondergetekende hebben in ieder geval één ding met elkaar gemeen: beiden hebben we ons recentelijk drie volle uren kapot verveeld. Of dat mag ik toch hopen althans, want anders moet ik naast haar politieke oordeelsvermogen ook nog eens aan Halsema’s goede smaak gaan twijfelen. “The wolf of Wallstreet” is namelijk een...Lees verder
Minister Klijnsma. De artikelen van Jonathan Witteman in De Volkskrant van 24 december 2013 hebben veel stof doen opwaaien. De journalist interviewde tientallen bijstandsgerechtigden die te werk waren of zijn gesteld in projecten van de gemeente Amsterdam aan de Laarderhoogtweg. In de artikelen kwamen de misstanden die daar heersen en de zinloosheid van de trajecten uitgebreid...Lees verder
Logo van het Europees Burgerinitiatief voor het Onvoorwaardelijk Basisinkomen. De laatste tijd klinkt ook in bepaalde Nederlandse ‘linkse’ kringen steeds luider de roep om een onvoorwaardelijk basisinkomen in te gaan voeren voor iedereen vanaf achttien jaar. De redenen die aangevoerd worden voor een basisinkomen kloppen wel. Door mechanisatie en de wereldwijde lagelonenlanden-politiek rond de productie van materiële en immateriële (= diensten) handelsgoederen zijn...Lees verder
Jan-Jaap is lekker bezig met zijn carrière, over de rug van baanlozen. “In een slobbertrui vind je ook werk”, kopte de NRC gisteren boven een artikel waarin de Leidse wethouder Jan-Jaap de Haan en zijn Amsterdamse collega Andrée van Es hun zogenaamde bedenkingen mochten uiten tegen de verschrikkelijke bijstandsplannen van staatssecretaris Jetta Klijnsma. De beide wethouders, lokale kampioenen van de dwangarbeid die in het openbaar maar...Lees verder
Pagina 15 van 1371510141516172025137