Doorbraak Archief van september, 2011
Het protest tegen de bezuiniging op de huurtoeslag verbreedt zich. Tientallen maatschappelijke organisaties en meer dan tweehonderd huurdersorganisaties hebben zich er inmiddels bij aangesloten. Met een kort geding tegen de overheid proberen de Woonbond en de Huurdersvereniging Amsterdam bovendien een verbod af te dwingen op de dreigende invoering van een enorme verhoging van de...Lees verder
Er is gevaar. Joke Kaviaar strijdt het liefst voor een ieder, omsingeld door vier muren, binnen en buiten. Van steen, koud, grijs. Het zijn er zoveel. Verwarm ze niet. Verf ze niet. Vernietig ze! Er is gevaar. Voor een ieder, die bouwt, bewaakt, een ieder, die kiest voor die muren. En bang zijn ze,...Lees verder
Het lijkt soms al haast een gebeurtenis uit een ver verleden: de Egyptische revolutie die dictator Mubarak ten val bracht met aanhoudende demonstraties, straatgevechten en stakingen. Intussen zijn er parlementsverkiezingen in de maak, als vormgeving van democratisering. Tegelijk is er een – onlangs zelfs aangescherpte – noodtoestand van kracht. Oppervlakkig gezien lijkt het alsof...Lees verder
Afgelopen dinsdag protesteerden in Den Haag zo’n vijfhonderd mensen tegen het op straat zetten van vluchtelingen. Uit Emmen, Vught, Crailo, Utrecht, Winterswijk, Nijmegen, Amsterdam en Heerlen waren honderden vluchtelingen bijeengekomen om een vuist te maken tegen de sluiting van de lokale nachtopvang voor dakloze mensen zonder papieren. Een kleurrijke manifestatie met veel spandoeken en...Lees verder
Logo van de Bijstandsbond. Op 6 november organiseert de Amsterdamse Bijstandsbond een manifestatie over zelfredzaamheid, verweer en zelforganisatie. Een dag met ontmoetingen en discussies over de bezuinigingen op nationaal en lokaal niveau, en over mogelijkheden voor strijd daartegen door uitkeringsgerechtigden en andere laagbetaalden. Manifestatie Zondag 6 november, 12:30 uur Mansveltschool, Karel Doormanstraat 125, Amsterdam Met de manifestatie wil...Lees verder
Afgelopen maandag hebben TNT-postbodes actie gevoerd bij het hoofdkantoor van hun bazen in Den Haag, uit protest tegen de absurd riante vertrekbonus van 2,6 miljoen euro die de voormalige topman Peter Bakker in ontvangst mocht nemen. Terwijl deze TNT-bestuurder zijn eigen zakken vult, heeft hij het personeel aan de onderkant van zijn bedrijf afgeknepen...Lees verder
Op de Zuiderpoortschool in Ede is grote onrust ontstaan over een plan van het schoolbestuur om slechts twintig procent van de schoolkinderen van “allochtone” afkomst te laten zijn. De ouders, leraren en kinderen zijn onthutst. Het plan komt van het schoolbestuur van “Proominent”, waar deze openbare basisschool in het door christenen gedomineerde Ede onder...Lees verder
De dichteres en activiste Joke Kaviaar is twee weken geleden voor drie dagen verdwenen. Justitie had haar op 13 september thuis op laten halen, en liet ook haar huis doorzoeken. Doorbraak heeft zich solidair verklaard en roept anderen op dat eveneens te doen. Justitie wil dat Kaviaar een viertal teksten van haar site verwijderd,...Lees verder
Het debat tijdens de presentatie op 23 september van het filmscenario “De witte guerrilla” over de soldaat en mensenrechten-activist Poncke Princen was pittig en betrokken. De koloniale oorlog van Nederland tegen de Indonesische onafhankelijkheidsstrijders in de jaren 40 van de vorige eeuw wekt nog steeds veel beroering op. Na de Tweede Wereldoorlog “was aanvankelijk...Lees verder
In zijn speurtocht naar zoveel mogelijk manieren om migranten en vluchtelingen het leven zuur te maken heeft minister Gerd Leers van Immigratie en Asiel nieuw repressief beleid ontwikkeld. Er komen nog meer drempels voor gezinsmigratie, illegaal verblijf wordt strafbaar als overtreding, illegalen moeten hun eigen deportatie gaan betalen, en meer mensen verliezen hun verblijfsrecht....Lees verder
Pagina 1 van 41234