Doorbraak Archief van december, 2011
De burgemeester van Vlagtwedde had het woensdag goed voor met de vluchtelingen. Voor hun eigen veiligheid zou het beter zijn gebruik te maken van het ‘aanbod’ van minister Leers. Daarnaast zou het ook geen geschikt weer zijn om buiten in tenten te slapen en ”buiten dat om is het vuurwerk nu vrijgegeven. De veiligheid...Lees verder
Lees verder
In september veroordeelde de Haagse rechtbank de Nederlandse staat tot een schadevergoeding aan zeven weduwen uit het Indonesische dorp Rawagede, waar  Nederlandse militairen in 1947 tijdens de koloniale oorlog tegen Indonesië een bloedbad aanrichtten. Initiatiefnemer van deze rechtszaak was Jeffry Pondaag, voorzitter van het Comité Nederlandse Ereschulden. Samen met Max van der Werff neemt...Lees verder
Huisarts Marianne Schoevers promoveerde dit jaar op haar proefschrift “Hiding and seeking” (“Verstoppertje spelen”). Ze onderzocht de gezondheidsproblemen van illegale vrouwen. Daaruit bleek dat ze niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. Uniek aan haar onderzoek is dat ze vrouwen heeft weten te bereiken die nauwelijks bekend zijn in de gezondheidszorg en bij...Lees verder
De komende dagen zullen we weer overspoeld worden door jaaroverzichten van het nieuws. Daarin zullen de opstanden in het Midden-Oosten en Noord-Afrika zeker een voorname rol spelen. Maar om de ‘Arabische Lente’ en de achtergronden ervan beter te kunnen begrijpen zou een eeuwoverzicht beter zijn. Want in alle berichtgeving wordt de eeuwenlange westerse koloniale...Lees verder
In een kritisch rapport vegen UNICEF en Defence for Children de vloer aan met de leefomstandigheden van afgewezen vluchtelinggezinnen met minderjarige kinderen in “de vrijheidsbeperkende gezinslocaties” in Katwijk en Gilze Rijen. De gezinnen worden feitelijk gevangen gehouden, de zorg en het onderwijs is onder de maat, het inkomen ligt ver onder het bestaansminimum, en...Lees verder
Sinds augustus 2011 kent Nederland twee asielzoekerscentra (azc) waar afgewezen gezinnen met minderjarige kinderen verblijven. Deze centra, die net als de andere beheerd worden door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), zijn gevestigd in Katwijk en in Gilze Rijen. Hun oprichting is het directe gevolg van een uitspraak die de rechter op 11 januari...Lees verder
Afgelopen zondag in Ter Apel. Er is een demonstratie bij “de vrijheidsbeperkende locatie” waar afgewezen vluchtelingen gedwongen worden om mee te werken aan hun “terugkeer”. Een slordige vijftien activisten is naar het omheinde terrein met barakken getogen met spandoeken, megafoon en toeters. Vanuit het centrum komen mensen naar buiten en verwelkomen ze de demo...Lees verder
Op donderdag vond in België een algemene 24-uursstaking plaats in de publieke sector. In het openbaar vervoer – bussen, metro’s, treinen, ook internationale treinen – legden personeelsleden het werk neer. Arbeiders staakten ook in posterijen, op scholen, ziekenhuizen en overheidsgebouwen. De staking was een protest dat vakbonden hadden georganiseerd tegen het bezuinigingsbeleid van de...Lees verder
Vorige week presenteerde de Vakbond van Schoonmakers het witboek “Let’s get real, schoon genoeg van de schijnwereld”, een aanklacht tegen de uitbuiting door schoonmaakbazen en opdrachtgevers. De schoonmakers eisen doorbetaling bij ziekte, een respectvolle behandeling, een normale werkdruk, en geen kruimels maar brood op de plank. Omdat de onderhandelingen over betere arbeidsomstandigheden in de...Lees verder