Doorbraak Archief van mei, 2012
Onwaarschijnlijk groot zijn de straatprotesten van de laatste tijd in de Canadese provincie Quebec, en onwaarschijnlijk langdurig ook. Intussen breiden de protesten zich uit buiten de deelstaat Quebec, naar andere delen van Canada. Het begon als studentenprotest tegen een forse verhoging van het collegegeld. Het groeide uit tot een protest tegen een noodwet waarmee...Lees verder
Evenals in de jaarverslagen over 2008, 2009 en 2010 laat de Commissie Integraal Toezicht Terugkeer (CITT) in zijn jaarverslag over 2011 zien aan welke kant men staat: aan de zijde van de beleidsmakers en -uitvoerders die de deportatiemachine op volle toeren willen laten draaien. Als loopjongen van de staat wenst de commissie de uitzettingen...Lees verder
Op de site van Konfrontatie is ‘de vakbeweging’ geen veelbesproken onderwerp. Daar is begrip voor op te brengen. Immers, van beweging is meestal niets te merken, ook niet van een democratisch elan, laat staan van mobiliserende anti-kapitalistische acties. Bovendien lijkt ze zich uitgerekend in een crisisvolle periode blind te staren op vastgelopen interne machtsverhoudingen....Lees verder
Het begon al voor 9 oktober 2008. Op die datum verscheen de nota “Fundamentele herbezinning WSW”. De nota was samengesteld door de zogenaamde commissie De Vries. Een van de conclusies van de commissie: het ineenschuiven van verschillende regelingen zoals de bijstand, de Wajong en de WSW geeft een grotere eenduidigheid van verplichtingen en rechten,...Lees verder
Om de vier jaar beoordeelt Amnesty International de mensenrechtensituatie in alle landen van de Verenigde Naties. Morgen bespreekt de VN-Mensenrechtenraad de situatie in Nederland. In een rapport dat daarop vooruitloopt, levert Amnesty kritiek op Nederland, onder meer vanwege de behandeling van migranten en vluchtelingen. Maar de mensenrechtenorganisatie blijft weigeren om een principieel standpunt in...Lees verder
Het gaat me erom dat de ene kwetsbare groep wordt ontzien door de andere kwetsbare groep te duperen. Maar waarom zou de zorg voor kwetsbare leerlingen betaald moeten worden door de zorg door ouderen die slecht ter been zijn, uit te hollen? Of trouwens ook omgekeerd? Wat hier gebeurt, is niet alleen dat bezuinigingen...Lees verder
Ondanks een vorig jaar verschenen kritisch rapport van de Nationale Ombudsman houdt het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) in zijn jaarverslag over 2011 een juichverhaal over het eigen reilen en zeilen. Maar de “klanten” van de organisatie – mensen met een WW-, ZW-, WIA-, WAO-, WAZ-, Wazo- of Wajong-uitkering – worden strenger bestraft en meer gedisciplineerd,...Lees verder
In de publicaties van Hitler-wannabees, rechts-populistisch gespuis en christenzeloten komt hun ware aard naar boven. Haat tegen Joden, niet-westerse migranten en afvalligen voert de boventoon. Daarbij geven de publicaties een aardig kijkje in het verknipte leven van deze snuiters: krankjorume ideeën zijn aan de orde van de dag. De PVV heeft niets, maar dan...Lees verder
Op 17 juni zijn er in Griekenland weer verkiezingen. Die zijn van belang voor heel Europa, zoals het verzet van de Griekse bevolking tegen de opgelegde bezuinigingen van belang is voor heel Europa. Een hoofdrol lijkt weggelegd voor de Griekse radicaal-linkse partij SYRIZA. Grenzeloos vertaalde een interessant artikel over die partij: “Steun SYRIZA. Niet...Lees verder
Lees verder
Pagina 1 van 612346