Doorbraak Archief van januari, 2013
In november protesteerden ruim 700 thuiszorgmedewerkers in Utrecht. De afgelopen jaren stond de huishoudelijke verzorging als onderdeel van de thuiszorg al zwaar onder druk. Met de nieuwe bezuinigingsplannen wordt het budget voor huishoudelijke zorg tot ongeveer een kwart gereduceerd. Daarmee dreigt deze vorm van thuiszorg vrijwel geheel te verdwijnen en daarmee ook de banen van tienduizenden, misschien zelfs honderdduizend thuiszorgmedewerkers. Gemeenten die...Lees verder
In Emmen kreeg wethouder Henk Jumelet de Gouden Sloophamer overhandigd om hem te feliciteren met zijn afbraakbeleid. Volgens een recente rechterlijke uitspraak mogen gemeenten lage tarieven hanteren voor huishoudelijke verzorging in de thuiszorg. De uitspraak gaat regelrecht in tegen de initiatiefwet van SP-Tweede Kamerlid Renske Leijten, de Wet Basistarieven, die beoogt minimumtarieven – gebaseerd op reële kostprijzen – voor thuiszorg te garanderen. Leijten bouwde voort op het initiatief van SP-er Agnes...Lees verder
Amsterdam: gedwongen sneeuw ruimen onder het minimumloon. Niet alleen het zachtere winterweer van de laatste dagen heeft ertoe geleid dat de flink opgehoopte en aangekoekte sneeuw op straat is verdwenen. Daar hebben ook talloze bijstandsgerechtigden voor gezorgd, die onder meer in Rotterdam, Amsterdam, Den Helder en Emmen gedwongen werden om sneeuw te ruimen, op straffe van korting of zelfs verlies van...Lees verder
Zelfoptimalisering via apps. Veel mensen hebben het streven naar verhoging van hun marktwaarde zo enorm verinnerlijkt dat ze zichzelf met de wonderbaarlijkste methoden willen verbeteren. “Ik ben vanmorgen om 6:10 uur opgestaan, nadat ik om 12:45 uur naar bed ging. Ik ben ’s nachts een keer wakker geworden. Mijn hartfrequentie bedroeg 61 slagen per minuut, mijn bloeddruk...Lees verder
Logo. Op allerlei beleidsterreinen komt de crisispolitiek op ons af, ook lokaal en verschillend voor verschillende groepen. De neo-liberale politiek betreft niet alleen bezuinigingen, maar een algehele reorganisatie van de maatschappij, waaronder uitbreiding van controle en repressie die de burger in het gareel moeten houden. Deelbelangen dreigen en lijken een gezamenlijke strijd te belemmeren. De...Lees verder
Een prins die lid was van nazi-organisaties. Een koningshuis met goede relaties met allerlei dictators. Een schoonvader die medeverantwoordelijk was voor het vermoorden van 30.000 linksen in Argentinië. De Oranjes zullen je familie maar zijn. Bij de kritiek die tot voor kort vanuit republikeinse hoek op de monarchie werd geleverd, bleef men vaak steken...Lees verder
Bureau Segbroek, waar racisme kennelijk de normaalste zaak van de wereld is. In de nacht van 22 op 23 januari werden twee vluchtelingen die in het Haagse Vluchthuis verblijven en buiten een luchtje gingen scheppen, staande gehouden door de politie. Een van hen had boetes open staan en werd opgepakt. Als reden voor het staande houden gaf de politie later op dat ze “er uitzien als...Lees verder
Integration into garbage collection. Wie de integratiedwang van migranten en vluchtelingen naast de reïntegratieplicht van werklozen legt, ziet opvallende gelijkenissen. Ten opzichte van beide groepen maakt de staat met behulp van disciplinerend en repressief beleid een onderscheid tussen “gewensten” en “nuttigen” aan de ene kant, en “ongewensten” en “overbodigen” aan de andere kant. Een analyse van een bevolkingspolitieke...Lees verder
Figuurtje met een geheven 'slagplank' in de rechterhand en een 'pluimbal' in de lucht. In de publicaties van Hitler-wannabees, rechts-populistisch gespuis en christenzeloten komt hun ware aard naar boven. Haat tegen Joden, niet-westerse migranten en afvalligen voert de boventoon. Daarbij geven de publicaties een aardig kijkje in het verknipte leven van deze snuiters: krankjorume ideeën zijn aan de orde van de dag. De ouden van dagen van het...Lees verder
Logo van Orionis BV. Na Amsterdam, Leiden, Eindhoven en Helmond deze keer aandacht voor de dwangarbeid in Vlissingen. Daar moest Belle van Zon maar liefst vierenhalf jaar bij Orionis BV werken voor haar uitkering, in eerste instantie via een “werkstage” met nog maandelijks een extraatje van honderd euro. Later via een “participatiebaan”. Orionis zegt uitkeringsgerechtigden aan het werk...Lees verder
Pagina 1 van 3123