Bijstandsbond start campagne voor verbetering van inkomenspositie van Amsterdamse minima

Logo van de Bijstandsbond.
Logo van de Bijstandsbond.
In samenwerking met buurtorganisatie Wereldse Wijk heeft de Bijstandsbond in Amsterdam het initiatief genomen om in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart actie te gaan voeren voor verbetering van de inkomenspositie van mensen met een minimuminkomen. Die campagne begint met een drietal petities, die na de raadsverkiezingen zullen worden aangeboden aan de nieuwe gemeenteraad en de onderhandelaars over de nieuwe bestuurscoalitie. Bovendien is het de bedoeling om tijdens de verkiezingsstrijd politieke partijen ertoe te bewegen de petities te steunen, zodat na de verkiezingen een meerderheid van de gemeenteraad voor de voorstellen van de Bijstandsbond zou kunnen zijn. Teken de petities!

Mensen met een minimuminkomen zijn er de afgelopen vijf jaar door toedoen van de kabinetten Rutte I en II financieel flink op achteruitgegaan. Met de petities roept de Bijstandsbond de Amsterdamse politici op om die achteruitgang wat te compenseren door verhoging van de bedragen van minimaregelingen.

Meer geld voor chronisch zieken

De eerste petitie gaat om verhoging van de standaardbedragen in het kader van de chronisch zieken-regeling. “Wij constateren”, aldus de Bijstandsbond, “dat mensen met een minimaal inkomen in het algemeen en chronisch zieken en gehandicapten in het bijzonder door koopkrachtverlies in de afgelopen jaren steeds meer moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen. Chronisch zieken komen soms honderden euro’s in de maand tekort om de zorgkosten te betalen. Zo is de standaardvergoeding voor dieetkosten de helft van de NIBUD-bedragen en is de maaltijdvergoeding veel te laag wanneer men zelf geen eten kan koken. Wij verzoeken de nieuwe gemeenteraad van Amsterdam en de onderhandelaars over de nieuwe coalitie in Amsterdam na de gemeenteraadsverkiezingen in het collegeakkoord op te nemen dat de modules voor de Regeling Tegemoetkoming Chronisch zieken met 150 procent worden verhoogd, evenals de basiscompensatie, de compensatie verplicht eigen risico en de bedragen voor dieetkosten, waarbij dat niet ten koste mag gaan van andere regelingen voor de minima.” Deze petitie kan hier worden getekend.

Inkomenstoeslag van 300 euro voor alle minima

De tweede petitie gaat om verhoging van de individuele inkomenstoeslag voor Amsterdamse minima. “Wij constateren dat de kloof tussen arm en rijk groeiende is. Velen staat het water tot de lippen of ze komen in de schulden door de alsmaar toenemende vaste lasten, waar geen extra inkomen tegenover staat.” De Bijstandsbond roept op om in het nieuwe collegeakkoord “op te nemen dat mensen die langer dan een jaar een minimuminkomen hebben, een individuele inkomenstoeslag krijgen van 300 euro per jaar, waarbij deze toeslag niet ten koste mag gaan van andere regelingen voor de minima”. Deze petitie kan hier worden getekend.

Verhoging van het Persoons Gebonden Budget

De derde petitie gaat om verhoging van het Persoons Gebonden Budget (PGB) voor chronisch zieken en gehandicapten. “Wij constateren dat de PGB’s veel te laag zijn. Chronisch zieken en gehandicapten lopen stuk op het feit dat het uurtarief dat wordt berekend voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp waar het PGB op is gebaseerd, 17,50 per uur bedraagt en dat dit de afgelopen tien (!) jaar niet is verhoogd. Bovendien zijn eventuele bemiddelingskosten uit het PGB gehaald. Men kan voor dat bedrag eigenlijk geen hulp krijgen, en voor vakanties ook geen invalkrachten.” De Bijstandsbond roept op om in het nieuwe collegeakkoord “op te nemen dat de Persoons Gebonden Budgetten voor huishoudelijke hulp, dagbesteding en begeleiding worden verhoogd en gebaseerd op tarieven van ondersteuners die meer bij de tijd zijn en niet te laag”. Deze petitie kan hier worden getekend.

Harry Westerink