Nieuwsbrief voor de Leidse regio 1, september 1990

Auteur: Tups


Fascisten in Den Haag?! Wat nu?!

De afgelopen tijd verschenen er een aantal berichten in de burgerlijke en actie-pers over een eventueel bezoek van Eurorechts parlementariërs aan Den Haag. Behalve dat deze naam veel verbergt zijn er een hoop vragen, aan de berichtgeving was vaak geen touw vast te knopen. Komen ze nu wel of niet? Wie eigenlijk; en ook: wanneer dan wel? Dit stukje is bedoeld om mensen op de hoogte te brengen van wat er op dit moment bekend is. Omdat ik vind dat we deze gebeurtenis veel beter en duidelijker aan kunnen grijpen dan bijvoorbeeld het bezoek van Beatrix en Bush aan Leiden en Den Haag vorig jaar.

De hele zaak kwam naar buiten toen Janmaat zo'n twee weken terug trots meedeelde dat Jean-Marie Le Pen (van het Franse Front National), Flip DeWinter (van het Vlaams Blok uit België) en Frans Schönhuber (van Die Republikaner uit de BRD) in de herfst van dit jaar naar Nederland zouden komen. In de kranten werd steeds gesproken over extreem-rechtse Europarlementariërs, leden van het Europees Parlement dus.

Alle drie zijn ze echter ook vooraanstaande leiders van snelgroeiende rechts extremistische partijen met steeds meer fascistische kenmerken. In Antwerpen kreeg het Vlaams Blok bijvoorbeeld meer dan 30% van de stemmen bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen, worden rare en gekleurde mensen en homoseksuelen in elkaar geslagen en wil de burgemeester aparte wijken voor migranten.

In Frankrijk leek het erop dat Le Pen een gooi naar het presidentschap zou gaan doen; en in Berlijn marcheert de ordedienst van de Reps, terwijl antifascistes in elkaar worden gemept. De politie kijkt toe.

In Nederland wil het nog niet echt lukken, ook al steeg het aantal zetels voor extreem- rechts tot het driedubbele vergeleken met vier jaar ervoor. Het doel van het bezoek ligt dan ook in de sfeer van wederzijdse steunverlening, hulp en gezamenlijke coördinatie. Extreem-rechts krijgt steun van buitenlandse fascistische partijen om zo het ietwat 'zielige' imago op te krikken. Deze samenwerking is trouwens niet nieuw.

Zo heeft de Centrumpartij '86 al haar propagandamateriaal gemaakt in samenwerking met het Vlaams Blok. Vervolgens kwamen er berichten dat Janmaat alles weer eens uit z'n duim had gezogen om de bereidwillige media op zichzelf en zijn partij te richten. Front National-voorman Le Pen zou van niets weten. Vanuit Leiden is er toen contact opgenomen met het Haags Initiatief tegen Fascisme en Discriminatie (HIFD). Ook zij wisten niet meer te vertellen dan dat het een reclamestunt van Janmaat was. Er werd afgesproken om sowieso onze eigen activiteiten wat meer op elkaar af te stemmen, zodat we in geval van noodzakelijke directe actie de kennismaking kunnen overslaan. Op 26 september heeft het HIFD een openbare bijeenkomst om hier verder over te praten. Meer info in de agenda..

Woensdag 22 augustus stond echter de volgende kop in een Haagse krant: "Eurorechts naar Den Haag, Janmaat zegt Le Pen heeft het beloofd!" ...Shit!! Op 7 september a.s. zou Flip Dewinter, een van de delegatieleden, naar Den Haag komen om het bezoek voor te bereiden. Het bezoek gaat dus volgens Janmaat wel door. Concrete zaken wilde hij nog niet geven, anders ".. .komt er weer zo'n bestrijdings-club waarvan de leden zich een week lang niet wassen en scheren om onze vergadering te verstoren." Wel, indien nodig zullen we ze zeker verstoren!

Ik hoop dat dit een beetje meer duidelijkheid geeft. Blijf dus opletten, en zodra je meer weet of wilt weten, neem dan contact op met De Invalshoek. Je hoort nog van ons. And remember:

Fascisme is moord!

NB. Inmiddels is bekend dat het bezoek deze maand (nog) niet doorgaat. De vergadering van het HIFD overigens wel. red.

Terug