Nieuwsbrief voor de Leidse regio 1, september 1990

Auteur: De Invalshoek


Politiek informatiecentrum De Invalshoek

Een nieuw initiatief in Leiden

Sinds januari 1990 heeft een aantal mensen zich georganiseerd onder de naam van politiek informatiecentrum De Invalshoek. Wij zijn een aantal mensen uit Leiden en omgeving die elkaar de afgelopen jaren hebben leren kennen via persoonlijke en/of politieke ervaringen. Vanuit een groeiende onvrede met de huidige situatie waarin (radicaal) links weinig perspectief biedt willen we proberen dit te doorbreken. In februari schreef de initiatiefgroep van De Invalshoek: "We denken dat de passiviteit van (radicaal) links voor een groot gedeelte wordt bepaald door het ontbreken van goede en duidelijke structuren, door het geïsoleerde karakter van allerlei groepen en mensen ten opzichte van elkaar. Mensen ontmoeten elkaar alleen in de kroeg en niet op basis van hun politieke ideeën en idealen. Laat staan dat deze ook daadwerkelijk in praktijk worden gebracht of dat we daarop voor anderen aanspreekbaar zijn!".

Hierna is de initiatiefgroep vele malen met nieuwe mensen versterkt. Langzaam aan werden we bekend, gingen mensen zelf aan de slag om hun ideeën en acties te versterken. Momenteel werken we met zo'n 20 mensen en is de groep bezoekers nog groeiende. Door middel van inhoudelijke bijeenkomsten proberen we de gemakkelijk uitgesproken leuzen als anti-seksisme, anti-racisme en anti-kapitalisme meer diepgang te geven en te verwezenlijken. Omdat politieke idealen hun directe weerslag in het dagelijkse leven dienen te hebben zijn wederzijds respect, basisconsensus, eerlijkheid en opbouwende (zelf) kritiek hierbij onmisbaar.

Activiteiten

In De Invalshoek hebben we, om mee te beginnen, elke woensdag politiek café. Naast de bar is er dan ook een actie-archief open (met info over tientallen onderwerpen en vele bladen, brochures en boeken) en een documentatiehoek met de actuele informatie, of bijvoorbeeld een avond over vivisectie door de werkgroep Dierenstrijd Leiden (WDL). Naast deze eigen activiteiten, is de ruimte van De Invalshoek ook beschikbaar voor min of meer gelijkgezinde groepen die om ruimte voor bijvoorbeeld vergaderingen verlegen zitten. Zo zijn er op dit moment al een Vrouwengroep en de WDL actief vanuit en in De Invalshoek..

In de komende tijd willen we gezamenlijk doorgaan op de ingeslagen weg, werkend aan een kleurrijke, strijdbare en vooral krachtigere links-radicale beweging in de Leidse regio. Omdat de wereld en haar problemen groter zijn dan Leiden en omstreken willen we komen tot een samenwerking met andere groepen in het land. Spreekt dit je aan: kom langs! Wij gaan door: alle steun en kritiek is welkom.

Vrijheid en gelijkwaardigheid voor iedereen, overal en altijd!

Voor een radicale strijd tegen de seksistische, racistische en kapitalistische verdeling in de maatschappij!

Voor een zelfbepaald leven in een menselijke samenleving, geen mens boven de ander!

Politiek café De Invalshoek, Koppenhinksteeg 2, 2312 HX Leiden, tel: 071-127619, Open: woensdag 14.00-18.00.

Terug