Nieuwsbrief voor de Leidse regio 1, september 1990

Auteur:


(boekrecensie)

Dagboek uit El Salvador

Dit boek is samengesteld uit de dagboeken en brieven van Michael de Witte die in oktober 1982 naar El Salvador vertrok om daar bij het FMLN te gaan werken als arts om de revolutionaire strijd van de Salvadorianen te ondersteunen."Je kan tegen het imperialisme strijden daar waar je je wortels hebt, in het thuisland, of daar waar je het een strategische slag kan toebrengen", schreef hij in zijn politieke testament.

Je leest in het dagboek hoe hij zich stapje voor stapje gaat identificeren met het Salvadoriaanse volk en haar strijd.

"26 maart 1985. Ik hoop dat als ik hier ooit het loodje leg, Karin dan een boekje brouwt uit mijn povere schrijfsels hier. Misschien lopen er wel een paar mensen op deze aardbol rond die er een boodschap aan hebben en die zich aangesproken voelen om consequent te handelen."

Het boek geeft een duidelijk beeld van de dagelijkse praktijk van het revolutionaire verzet in El Salvador en is het lezen waard.

Dagboek uit El Salvador, Michael de Witte. Uitgeverij EPO, f 37,50.

Terug