Nieuwsbrief voor de Leidse regio 1, september 1990

Auteur:


(boekrecensie)

Vluchtelingen vervolgd: onderzoek naar invallen door de vreemdelingenpolitie in huizen waar vluchtelingen wonen

Vanuit het Amsterdams Solidariteitscomité Vluchtelingen (ASKV) is de Werkgroep tegen politie-invallen opgericht. Naar aanleiding van het door hun gedane onderzoek is deze brochure uitgegeven die een beeld schetst van de ontwikkelingen op het gebied van het vluchtelingenbeleid aan de hand van concrete gegevens en interviews met vluchtelingen. "Er wordt gesteld dat er in Amsterdam slechts gezocht wordt naar criminele illegalen. De legio verhalen over invallen van vluchtelingen, vluchtelingen-buurtsteunpunten en vluchtelingenorganisaties geven echter een totaal ander beeld". De brochure begint met een uitspraak van een geïnterviewde vluchteling: "Weet je, de rijke mensen in de wereld scheppen deze moeilijke situatie voor de arme, illegale mensen. Sommige mensen die problemen hebben in hun land moeten daardoor in een ander land leven. Ze werken, verdienen een beetje geld, net genoeg om in leven te blijven; ze proberen hun leven te redden. Zij zijn niet corrupt. zoals de rijke mensen over de hele wereld. Maar de politie gaat niet op jacht naar rijke corrupte mensen; ze jagen op de hulpelozen, die sterven in slechte omstandigheden."

Vluchtelingen vervolgd: onderzoek naar invallen door de vreemdelingenpolitie in huizen waar vluchtelingen wonen. Uitgeverij Stichting Steunpunt Vluchtelingen, de Pijp, Amsterdam, f 8,50.

Terug