Nieuwsbrief voor de Leidse regio 1, september 1990

Auteur:


(boekrecensie)

Bevolkingspolitiek in Nederland

In dit boekje worden moderne sprookjes onder de loep genomen en recente ontwikkelingen van het Nederlandse beleid ten aanzien van de voortplanting besproken.

Volgens de schrijfsters kenmerkt dit beleid zich door een toenemende druk op met name witte "gezonde" vrouwen om meer kinderen te krijgen. De nieuwe voortplantings-technologiën spelen hierbij een belangrijke rol.

Daartegenover staat het beleid dat gericht is op vrouwen in de Derde Wereldlanden, en dan met name vrouwen uit de armste lagen van de bevolking. Niet meer, maar minder kinderen is daar al jaren de slogan van westerse organisaties. Onder andere met behulp van Nederlands geld betekent dat voor vrouwen daar voorbehoedsmiddelen die schadelijk zijn voor de gezondheid, gedwongen sterilisaties en geen of onvoldoende informatie. Aan beide zijden van de medaille wordt het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen geschonden.

Bij het schrijven van dit hoekje is vanuit de volgende vragen gewerkt: Hoe ziet de bevolkingspolitiek er op dit moment in Nederland uit? Worden vrouwen hier aangezet/gedwongen/gestimuleerd om meer dan wel minder kinderen te krijgen? Zo ja, op welke manier gebeurt dit dan? Zijn er verschillen in de bevolkingspolitiek gericht op verschillende groepen vrouwen, en zo ja welke? Wat is de rol van Nederland in de bevolkingspolitiek wereldwijd? Welke wegen bewandelt Nederland om haar imperialistische belangen zeker te stellen? In die landen door middel van bijvoorbeeld bevolkingspolitiek? In hoeverre gaat dit ten koste van het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen daar over hun leven en lichaam? Wat zijn de nadelige gevolgen van de huidige bevolkingspolitiek voor diverse groepen vrouwen? Hoe kunnen we ons daar tegen verzetten? Wat betekent (internationale) vrouwensolidariteit in dit verband? Wat zijn onze alternatieven? Het boekje is bedoeld als aanzet tot discussie.

Bevolkingspolitiek in Nederland. Uitgeverij Vrouwen tegen bevolkingspolitiek, f 12,50.

Terug