Nieuwsbrief voor de Leidse regio 2, oktober 1990

Auteur: Eric Krebbers


(filmrecensie)

Politieke films worden tegenwoordig niet veel gemaakt. In feite natuurlijk wel, want achter elke film zit een wereldbeeld, een idee van wat belangrijk is, van wie de"good guys" en wie de "baddies" zijn. Maar echt expliciet politieke films worden zelden nog uitgebracht.

Neem nu bijvoorbeeld "Roger and me". Een film over een stadje in de VS dat ontredderd achterblijft nadat het grootste bedrijf daar plotseling vertrekt. De film laat zien hoe een aantal bewoners hier mee omgaat. Nooit wordt hier een expliciete veroordeling van het systeem aan vastgeplakt.

Twee politieke films waarin dat wel gebeurt zijn "The unbearable lightness of being" en "A dry white season". The unbearable lightness geeft een beeld van de Praagse lente in 1968, toen er gestreefd werd naar een menselijker socialisme. Op zich een mooi thema, ware het niet dat de schrijver van het verhaal zo'n ongelofelijk stereotiep en seksistisch beeld van vrouwen heeft dat ik na een half uur de zaal brakend verlaten heb.

A dry white season is daarentegen wel oprecht. Met als enige minpuntje dat de apartheid toch weer vanuit een blanke man ervaren wordt, net zoals de eerdere anti-apartheidfilms zoals "Worlds apart". Het wachten is op een zwarte anti-apartheidfilm.

Tenslotte wilde ik nog "Scandal" noemen. Een film die de corruptie in politieke kringen illustreert. Opnieuw een film die politiek had kunnen zijn maar niet verder komt dan een verhaal uit een roddelblad.

Terug