Nieuwsbrief voor de Leidse regio 2, oktober 1990

Auteur: De verkeersgroep van Milieudefensie Leiden


Acties in het najaar tegen wegen en tunnels!

Op 27 november worden de plannen uit het "Structuurschema verkeer en vervoer" van minister May Weggen in de Tweede Kamer besproken. Deze plannen komen neer op meer dan 50% uitbreiding van het hoofdwegennet. De kosten hiervoor bedragen 18 miljard gulden. Met zoveel geld zou je het openbaar vervoer veel beter en goedkoper kunnen maken, vinden wij. Verder wil het kabinet eind dit jaar besluiten om 3 nieuwe tunnels aan te leggen: de tweede Coentunnel, de tweede Beneluxtunnel en de Blankenbergtunnel.

De tactiek van May Weggen is om via een afkoelingsperiode de politieke tegenstand te verminderen. Meer dan ooit is er een enorme druk op de kamer nodig.

Actievoorstel (landelijk)

Viaductenactie op vrijdag 23 november tussen 17 en 19 uur (in de schemering en in de avondspits). In het hele land adopteren plaatselijke groepen een viaduct boven een drukke snelweg, waar zij met fakkels en spandoeken gaan staan. In Leiden denken we aan het viaduct bij de Europaweg over de A4 (van Lammenschansplein richting Zoetermeer). Hiervoor zijn minimaal 50 deelnemers nodig. Bij voldoende belangstelling kan ook nog een ander viaduct worden genomen. Om een en ander verder samen uit te werken roepen wij op tot een vergadering op 15 oktober. Wij hopen op een enorme opkomst.

Terug