Nieuwsbrief voor de Leidse regio 2, oktober 1990

Auteur: Leiden Steunt Zuid-Afrikaans Verzet


Leiden Steunt het Zuid-Afrikaans verzet

Ongeveer 5 jaar geleden is in Leiden het platform Leiden Steunt Zuid-Afrikaans Verzet (LSZAV) opgericht. LSZAV bestaat uit mensen die actief zijn op het gebied van anti-apartheidstrijd. We zijn niet partijgebonden en doen aan LSZAV mee op individuele basis. LSZAV is een platform, wat inhoudt dat iedereen welkom is die een bijdrage wil leveren aan de strijd tegen apartheid en racisme.

Wat doen we zoal? We organiseren informatie- en discussieavonden, we houden collectes, we doen mee aan acties, en we mobiliseren plaatselijk voor grote landelijke activiteiten (bijvoorbeeld voor de grote anti-apartheidsdemonstratie in Amsterdam in 1988, voor de blokkade van het Shell laboratorium in Amsterdam in 1989, en voor de actiedagen in Den-Haag in het voorjaar van 1990).

Nu er in Zuid-Afrika enkele veranderingen op komst lijken te zijn, is het zeker niet gemakkelijk om een goede, effectieve manier te vinden om de strijd tegen apartheid voort te zetten. Een ding is zeker: niet De Klerk moet beloond worden voor "zijn" zogenaamde hervormingen, maar Mandela moet juist nu, bij onderhandelingen en dergelijke, een extra steun in de rug krijgen vanuit het buitenland.

Juist nu kunnen en mogen we niet denken dat de strijd tegen apartheid gestreden is, en dat alles vanzelf wel goed komt in Zuid-Afrika. Als er positieve veranderingen zijn aan te wijzen, dan zijn die er onder andere gekomen door jarenlange druk vanuit het buitenland. Die druk moet gehandhaafd blijven totdat het apartheid-systeem gebroken is (en dus niet alleen maar hervormd).

Wie in Leiden zich wil (blijven) inzetten voor een Zuid-Afrika vrij van apartheid en racisme is van harte welkom bij LSZAV. We kunnen nieuwe mensen op dit moment heel goed gebruiken. Aarzel dus niet, en neem contact op met Gemma. Of kom eens langs bij De Invalshoek op woensdagmiddag vanaf 14.00 uur. Amandla!

Terug