Nieuwsbrief voor de Leidse regio 2, oktober 1990

Auteur: Leidse Werkgroep Homoseksualiteit


Leidse Werkgroep Homoseksualiteit

De LWH (de afkorting staat voor Leidse Werkgroep Homoseksualiteit) stelt zich ten doel, bij te dragen tot maatschappelijke emancipatie van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen. Daarnaast wil de LWH bijdragen tot persoonlijke emancipatie van homoseksuelen en lesbiennes (zeg maar "het uit de kast komen"). Een van de middelen om hieraan bij te dragen zijn de soos en disco-avonden die plaatsvinden op respectievelijk op donderdag en zaterdagavond. Daarnaast organiseert de LWH ook bijzondere activiteiten, zoals introductie-avonden (voor mensen die nog maar pas voor hun homoseksualiteit uitkomen of daar nog mee bezig zijn) en praatshows (onder andere met homo- en lesbische activisten, politici enzovoorts). Tot slot kunnen we nog vermelden dat alle activiteiten die op de LWH georganiseerd worden alleen mogelijk zijn dankzij de onvermoeibare inzet van vrijwilligers: iedereen die op de LWH werkzaam is doet dit op vrijwillige basis.

Terug