Nieuwsbrief voor de Leidse regio 2, oktober 1990

Auteur:


(boekrecensie)

Geweld en democratie

Het afsterven van de ideologie van de traditionele communistische "vijand" in Oost-Europa heeft ruimte geschapen om er over na te denken of ook hier niet iets anders mogelijk is. Het kan toch niet zo zijn, aldus de schrijver, dat democratie het eindpunt van de maatschappelijke ontwikkeling is. Die democratie lijkt haar grenzen te naderen gezien grote gebreken zoals de blijvende armoede en hongersnood, de groeiende milieuverontreiniging of de grote afhankelijkheid van het merendeel van de mensen van het politieke en economische gebeuren.

In dit boek worden een aantal nieuwe gedachten naar voren gebracht om de weg op te gaan naar een toekomst die een verdere stap is in de menselijke samenleving. Volgens de schrijver, politiek activist, zal de mens in zo'n toekomst individueler en vrijer optreden, dus minder bepaald door de leiding van de overheid of (politieke) massaorganisaties. Die nu machteloze massamens kan een grotere macht krijgen door creatief, zelfstandig en inventief een zeker geweld te gebruiken tegen de elite-mensen die nu zulke beslissingen nemen dat hun inkomen en bezit altijd groter blijft dan dat van de massa. Door de gelijkere machtsverdeling, die zo ontstaat, zal de autononome massamens meer invloed hebben op het leven in het algemeen en op zijn eigen leven in het bijzonder. En, zo stelt de schrijver: "Dat die weg naar een andere toekomst soms bizar, chaotisch en wellicht afschrikwekkend lijkt, mag geen reden zijn om vast te houden aan de afstervende democratie.

Over geweld en democratie, Joost van Steenis. Uitgeverij: Macht en Elite, 24,50.

Terug