Nieuwsbrief voor de Leidse regio 3, november 1990

Auteur:


Nieuwe wegen lopen dood

Op 27 november 1990 zal de Tweede Kamer een besluit nemen over het structuurschema "verkeer en vervoer" van minister Maij-Weggen. Dit schema voorziet in een uitbreiding van het wegennet met 50 procent. Ook rijksweg 11-west, waartegen lokaal actie is gevoerd, is onderdeel van het plan. Hoe mooi de milieuplannen van de regering ook mogen klinken, in de praktijk blijkt er wederom maar bar weinig van terecht te komen. De economische belangen geven zoals gewoonlijk de doorslag. Zo is een van de redenen voor uitbreiding "het verbeteren van de infra-structuur rond Rotterdam en Schiphol teneinde meer internationale bedrijven (multinationals dus, red.) aan te trekken". Het gebruik van milieu-vriendelijkere transportmiddelen, zoals per spoor of over het water, wordt overigens nauwelijks gestimuleerd.

In de komende 20 jaar wordt voor het vrachtverkeer per auto een groei voorzien van 100 procent! Waar al helemaal geen aandacht voor is, is het vele overbodige transport. Het is waanzin dat er in Nederland appels uit Nieuw-Zeeland verkocht worden en in Nieuw-Zeeland Hollandse appels; toch is dit een normale gang van zaken. Er zal wel iemand geld aan verdienen...

Officieel zijn er in het regeringsbeleid wel plannen voor beperking van de C02-uitstoot, maar hoe dit te verenigen is met uitstoot, maar hoe dit te verenigen valt met de uitbreiding van het wegennet wordt nergens onderbouwd. De veronderstelling dat het hele auto-park schoner gaat rijden is niet reëel. In Nederland is op dit moment het autoverkeer verantwoordelijk voor 15 procent van de CO2 uitstoot en voor 18 procent van de zure regen. Uit onderzoek blijkt dat bij dat bij de meeste forenzen de reistijd doorslaggevend is bij de keuze tussen auto en trein. Door het wegennet uit te breiden zal in eerste instantie de filevorming verminderen waardoor de reistijd korter wordt zodat meer mensen voor de auto kiezen. Een grote woon-werk afstand wordt minder bezwaarlijk zodat het aantal forenzen toeneemt.

Binnen de kortste keren zijn die extra wegen ook niet meer toereikend en zit je in een spiraal naar steeds meer auto's en wegen. De voorspelling is een groei van het aantal auto's tot 170 procent en dat gaat zelfs de minister te ver. Men wil die beperken tot 135 procent... Nog steeds een auto extra op iedere drie auto's.

Uit protest tegen het "structuurschema verkeer en vervoer" hebben diverse milieugroepen landelijk de "actie Spookrijden" georganiseerd: op vrijdag 23 november zal door het hele land op viaducten gedemonstreerd worden met fakkels en spandoeken. De actie is zowel bedoeld om automobilisten aan het denken te zetten als om druk uit te oefenen op de Tweede Kamer via de publieke opinie en de pers, die hier en daar gelukkig al kritische uitlatingen doet ten aanzien van het verkeersbeleid. Dat de minister hier niet ongevoelig voor is blijkt wel uit de "afkoelingsperiode voor actiegroepen" die in het plan is ingebouwd!

Verder wordt door de landelijke milieu-organisaties gelobbyd bij de Kamerleden. In Leiden is voor het viaduct van de Europaweg over de A4 (bij Zoeterwoude) gekozen. Er wordt om 16.30 u verzameld bij het klooster aan de Vrouwenweg.

Met de fiets verzuur je niets!

Terug