Nieuwsbrief voor de Leidse regio 3, november 1990

Auteur:


Protest tegen de Golfoorlog

In veel landen wordt momenteel geprotesteerd tegen de Golfoorlog. Ook in Nederland komt het verzet op gang. Het Komité Anti Golfoorlog (KAGO) roept op tot het opstarten van plaatselijke platforms die zullen moeten gaan zorgen voor een bredere beweging.

Als ik dit schrijf lijkt de golfcrisis al weer half vergeten. Het is allang geen voorpagina-nieuws meer. Dat er nog steeds militairen uit het Westen aanwezig zijn blijkt uit kleine berichtjes in de kranten (natuurlijk vanuit het perspectief van de VS geschreven) over smeltende chocolade van Amerikaanse soldaten en een slordige 500 extra tanks die naar het Midden-Oosten gaan (Volkskrant, 22 oktober 1990). De situatie daar is echter nog steeds niet wezenlijk veranderd.

Op 22 september is er in Amsterdam door ongeveer 3000 mensen, waaronder migranten, anti-militaristen, politici en vakbondsmensen samen gedemonstreerd tegen de Golfoorlog. Ze eisten toen zelfbeschikkingsrecht voor alle volken in het Midden-Oosten, met name voor de Koerden, de Palestijnen, en de Koeweities, maar ook voor de Irakezen. Alle landen in het Midden-Oosten worden immers geregeerd door dictators (waartegen het Westen overigens verder nooit bezwaar maakt).

Dit zelfbeschikkingsrecht moet onder andere verwezenlijkt worden door de terugtrekking van alle Westerse troepen uit het Midden-Oosten, en door de terugtrekking van het Iraakse leger uit Koeweit.

Daarnaast eisten zij beëindiging van de stemmingmakerij in onze vrije pers over fanatieke fundamentalistische Arabieren, waarmee niet alleen getracht wordt de publieke opinie rijp te maken voor oorlog, maar waardoor ook het racisme hier versterkt wordt.

Tenslotte werd het conflict heel duidelijk geplaatst in het kader van de Noord-Zuid verhoudingen: de machthebbers hier sturen immers de oorlogsschepen om onze oliebelangen te beschermen. Ze moeten weten wie de baas is...

Na afloop van deze demonstratie is besloten op te roepen voor een nooddemonstratie voor het geval dat er daadwerkelijk een gewapend conflict uitbreekt tussen de Westerse troepen en het leger van Irak. De planning is als volgt:De eisen zullen zijn: Geen militaire interventie in de golf, haal de Nederlandse oorlogsschepen terug, en zelfbeschikkingsrecht voor alle volken in het Midden-Oosten.

En dan tenslotte nog iets over het KAGO zelf. Dit comité voert gesprekken met onder andere GroenLinks, het IKV, Pax Christi, en Stop de wapenwedloop om een bredere beweging op te bouwen. Daarnaast worden er overal in het land groepen opgericht die nauw samenwerken met het KAGO, en die allerlei plaatselijke actieve groepen en individuen met elkaar in contact brengen. Om deze groepen te steunen wordt er een anti-interventie-krant uitgebracht en can het KAGO allerlei materiaal en sprekers leveren voor het plaatselijke werk. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met het KAGO, postbus 54, 1000 AB, Amsterdam. Als er iemand in Leiden is die hier mee bezig is: wij zijn geïnteresseerd! Neem dus contact op met de Nieuwsbrief.

Terug