Nieuwsbrief voor de Leidse regio 3, november 1990

Auteur: Vrouwengroep Sappho


Hallo vrouwen!

Sinds enkele maanden is er in Leiden een vrouwengroep "Sappho" genaamd. Elke 2 weken komen wij bijeen om over een onderwerp dat ons interesseert te discussiëren. Centraal in deze discussies staat de betekenis van het onderwerp voor vrouwen, hoewel we ook een enkele keer praten over meer algemene onderwerpen.

Het thema wordt elke keer door 1 of 2 vrouwen voorbereid door middel van bijvoorbeeld stellingen of vragen. Enkele onderwerpen die tot nu toe behandeld zijn: godsdiensten, fundamentele verschillen tussen vrouwen en mannen, bevolkingspolitiek en vrouwen en solidariteit.

Het lijkt ons leuk als ook jullie meedoen aan deze discussies. Het is niet de bedoeling dat de één een lezing houdt en de rest alleen luistert. We willen jullie actieve bijdrage!

We komen elke 2 weken op dinsdag bij elkaar in Politiek Infocentrum De Invalshoek. We beginnen om 20.30 u. De eerstvolgende bijeenkomst zal zijn op 13 november.

Als jullie dit aanspreekt, kom dan gerust een keer langs. De onderwerpen worden van te voren via posters bekend gemaakt. Ook kun je op woensdagmiddag tussen 14.00 en 18.00 uur naar De Invalshoek bellen om te vragen wat het thema zal zijn.

Tot slot willen we benadrukken dat je niet verplicht bent om altijd te komen (al zou dat wel heel leuk zijn). Je kunt ook alleen komen als het onderwerp je speciale interesse heeft. Alle vrouwen zijn welkom, dus neem gerust iemand mee! Hopelijk tot ziens.

Terug