Nieuwsbrief voor de Leidse regio 3, november 1990

Auteur: Harry Westerink


De hergebruikgids

Onlangs is door de kerngroep Milieudefensie Leiden een nieuwe hergebruikgids uitgebracht. Hieronder nemen we deze gids even onder de loep.

De hergebruikgids is een vervolg op de hergebruikfolder die Milieudefensie Leiden enige tijd geleden heeft uitgegeven. Een tweede herziene druk was noodzakelijk vanwege het grote succes van de eerste druk. Het is een erg fraaie gids geworden, met een prettige vormgeving (verzorgd door Ludy Feyen) en veel handige adressen. De uitgave is mede mogelijk gemaakt door ondersteuning van de directie Milieu en de directie Reiniging, Havens en Warenmarkten van de gemeente Leiden. Vooral omdat de gids gratis is, en op tamelijk veel plekken verkrijgbaar, kan iedere milieubewuste Leidenaar (of Leidenaren die dat willen worden) nu ook praktisch aan de slag met recycling, hergebruiken dus. Het aantal Leidse hergebruik-adressen in de gids is er groot genoeg voor.

Waarom hergebruiken broodnodig is, blijkt uit de inleiding van de gids: "Zure regen, bodemverontreiniging, luchtvervuiling, aantasting van flora en fauna, uitputting van grondstoffen en aantasting van bossen. Dit zijn allemaal gevolgen van menselijk handelen. Het resultaat is de vernietiging van onze bestaansmiddelen en van ons leefmilieu. Iedereen kan en moet meehelpen om een verdere aantasting van het milieu te voorkomen." Gelukkig zien steeds meer mensen de noodzaak ervan in om verantwoord om te gaan met hun schadelijk afval of afgedankte spullen (maar ja, die mensen zijn consumenten, nou de producenten, de bedrijven nog...). Het milieu is in en het blijft in onze samenleving niet altijd bij de vaak holle woorden en het geblabla van de dames en heren politici. Steeds meer mensen zijn zich wel degelijk bewust van een dreigende ondergang van ons leefmilieu. Steeds neer mensen houden zich bezig met hergebruiken in de ruimste zin van het woord.

Bij hergebruiken denk je in eerste instantie aan het wegbrengen van oud papier, of aan het gooien van glas in de glasbak. Maar er is veel meer aan de gang op hergebruikgebied. Daarvan getuigt deze gids. Er staan veel tips en adressen in, waar je melk en wijn in statiegeldflessen kunt kopen, waar je klein chemisch afval, oud papier en oude metalen kunt inleveren, en waar je kringlooppapier, oud hout, tweede-hands meubels, kleding en speelgoed kunt kopen. Ook vind je enkele opmerkingen over wat je met je groente- en tuinafval kunt doen. Om het grote aantal adressen overzichtelijk te houden, zijn deze in wijken ingedeeld. De gids wordt afgesloten met informatie over het Kringloopproject, tien milieuvriendelijke tips, en een lijstje met aanbevolen literatuur. Wie meer wil weten over de gids, of over de (Leidse) milieubeweging in het algemeen, kan contact opnemen met het secretariaat van Milieudefensie Leiden. De hergebruikgids is verkrijgbaar bij de Wereldwinkel, boekhandel Manifest en politiek infocentrum De Invalshoek.

Terug