Nieuwsbrief voor de Leidse regio 3, november 1990

Auteur:


(boekrecensie)

Het broeikas effect

Een leesbaar boekje over één van de grootste milieu problemen van deze tijd. Oorzaken en gevolgen worden stuk voor stuk behandeld op een ook voor de leek begrijpelijke manier en tegelijkertijd wordt er naar mogelijke oplossingen gezocht.

De verandering van het klimaat ten gevolge van het broeikas effect heeft gigantische gevolgen voor mens en natuur en dit op mondiaal niveau.

In het laatste hoofdstuk wordt echter ook de conclusie getrokken dat de broeikas problematiek ook kansen biedt. Juist omdat de broeikas problematiek in veel opzichten de kern van de milieu problemen raakt, biedt oplossing ervan uitzicht op een fundamentele vooruitgang voor de mensheid, een perspectief op een rechtvaardige, op duurzaamheid gebaseerde samenleving.

Jammer van dit boekje is wel dat er weinig aandacht wordt geschonken aan de politieke verhoudingen in het westen en tussen noord en zuid, welke volgens mij toch ook van groot belang zijn voor een mogelijke oplossing van de milieu problematiek. Het blijft echter de moeite waard voor diegenen die wat meer af willen weten van de broeikas problematiek.

Het broeikas effect, M. van Calmhout. Uitgeverij: Jan van Arkel, 19,50.

Terug