Nieuwsbrief voor de Leidse regio 3, november 1990

Auteur:


(boekrecensie)

De SAWO in woord en daad

De SAWO (voorheen LOSON) is een progressieve organisatie van de Surinaamse gemeenschap in Nederland. Zij is in 1973, het jaar van de massa-staking tegen de VHP-PNP regering, opgericht. Met een kern van enkele tientallen activisten, allen vrijwilligers, speelt zij een serieuze rol in het sociale en politieke leven van de Surinaamse gemeenschap.

De SAWO staat in de traditie van vorige generaties revolutionaire Surinamers in Nederland zoals bijvoorbeeld Anton de Kom, en de Bond Surinaamse Arbeiders en verschillende anderen die zich hebben ingezet voor de Surinaamse vrijheidsstrijd en onder verschillende historische omstandigheden hebben zij ook deelgenomen aan een strijd voor een democratisch en progressief Nederland.

Deze brochure bevat het verslag van de werkzaamheid van de SAWO over de periode 1987-1989 en geeft een goed beeld van het hedendaagse Surinaamse vooruitstrevende denken.

"Onze strijd" spreekt met feiten en gebeurtenissen, inzichten ook die voor een ieder die belangstelling heeft voor Suriname en de Surinamers van belang kunnen zijn.

Onze strijd, de SAWO in woord en daad. Uitgeverij: Sranan buku, 5,50.

Terug