Nieuwsbrief voor de Leidse regio 3, november 1990

Auteur:


(boekrecensie)

Regenjassen democratie

Zo af en toe dringt er wat naar buiten via de landelijke pers over BVD benaderingen van actievoerder, maar uit de manier waarop er in de kranten over wordt geschreven zou ten onrechte de indruk gewekt kunnen worden dat het slechts om incidenten gaat, niet iets waar je je echt druk over hoeft te maken. Er wordt vaak wat lacherig gereageerd, verder dan hoofdschuddend '"t is toch wat" gaat de bezorgdheid meestal niet. Deze houding wordt in de hand gewerkt door de stereotiep indruk die BVD-ers maken. Hun aanpak vanuit een schijnbaar enigszins achterhaald wereldbeeld en hun eeuwige gehamer op morele waarden van de democratische samenleving geven hun een wat stoffig image, waarachter ze zich maar al te graag verschuilen. Dit leidt de aandacht af van waar de BVD in werkelijkheid mee bezig is. Bij Jansen & Janssen wordt al jaren de stand van zaken op het gebied van BVD-benaderingen bij actievoerders bijgehouden.

In dit boekje beschrijven ze hoe de benaderingen in de praktijk in z'n werk gaan. In het eerste hoofdstuk staan onder andere een aantal persoonlijke verslagen hiervan. Hieruit wordt onder meer duidelijk wat de BVD allemaal tot haar werkterrein rekent. De BVD bespiedt niet alleen diegenen die op het punt staan over te gaan tot "levensgevaarlijk terrorisme", zij probeert alles wat beweegt in kaart te brengen.

Jansen & Janssen concluderen dat de controle mogelijkheden over de dienst zo goed als afwezig zijn. De BVD maakt haar eigen beleid. Aan de hand van actuele voorbeelden wordt in dit boekje geanalyseerd waar het ongelimiteerd verzamelen van informatie over duizenden mensen toe kan leiden. Het gevaar is groot dat dit materiaal eenmaal opgeslagen op reis gaat om op een onverwacht moment ergens op te duiken. In Oost Europa worden vele geheime diensten gedeeltelijk ontmanteld onder druk van de bevolking, hoe staat het met snuffelstaat Nederland?

Regenjassen democratie, BVD-infiltraties bij actievoerders, Jansen & Janssen. Uitgeverij: Ravijn, 5,95.

Terug