Nieuwsbrief voor de Leidse regio 3, november 1990

Auteur:


(boekrecensie)

De Shell connectie

Bijna alle Nederlandse universiteiten hebben hun afschuw van het apartheidsysteem in een beleid vastgelegd.

Meestal is samenwerking uit den boze en worden faciliteiten ter beschikking gesteld aan slachtoffers van en strijders tegen apartheid. Een aantal universiteiten heeft ere-doctoraten verleend aan prominente Zuid-Afrikaanse verzetsmensen.

Intussen veroveren de laatste jaren commerciële belangen in hoog tempo de universiteiten. De gezamenlijke Nederlandse universiteiten doen momenteel jaarlijks voor een bedrag van naar schatting 120 miljoen gulden onderzoek in opdracht van het bedrijfsleven. Dit is 6 procent van het totale onderzoeksbudget. Bij dergelijk onderzoek vraagt men zich meestal niet af of de wetenschap wellicht gebruikt wordt om, in de woorden van Tambo, te onderdrukken, uit te buiten en de ontwikkeling van de maatschappij te vertragen.

Colleges van bestuur, universiteitsraden en zelfs studentenvakbonden lijken zich bij deze gang van zaken allang te hebben neergelegd.

Dit boekje dat is geschreven om hierin verandering te brengen beschrijft hoe Shell middels een netwerk van persoonlijke banden, dubbelfuncties, geheime onderzoekscontracten, sponsoring en recruitment probeert op de universiteiten voor haar interessant onderzoek en jong talent op het spoor te komen. Er wordt uitgelegd waarom zij de anti-apartheidstrijd nog steeds van het grootste belang vinden en het belang van wetenschappelijke research voor Shell's activiteiten in Zuid- Afrika. Lezen dus!

De Shell connectie, Shell, Zuid Afrika en de Nederlandse universiteiten. Uitgeverij: Ravijn, 4,-.

Terug