Nieuwsbrief voor de Leidse regio 4, december 1990

Auteur:


Wij hebben er nu echt genoeg van!

Voor de derde keer dit jaar vond er begin november een grootschalig hardrock concert plaats in de Leidse Groenoordhallen. En eveneens voor de derde keer stonden er Centrumpartij aanhangers foldertjes uit te delen.

Onder het motto "Wij hebben er nu echt genoeg van" en een aantal racistische leuzen aangevuld met wat populaire politieke slogans over het milieu en de bezuinigingen, wordt in de folder opgeroepen lid te worden van de centrumpartij of CP'86. Nou, ik heb genoeg van hun! Volgens het Meldpunt Discriminatie Leiden is het foldertje waarschijnlijk volgens de wet net niet openlijk racistisch genoeg om aangepakt te worden. Ze zijn het nog wel aan het proberen. Maar daar kunnen we het niet bij laten. Die paar losse groepjes die in Leiden nog actief zijn in de anti-racistische en anti-fascistische strijd kunnen duidelijk niet die kracht ontwikkelen die nodig is. Misschien is dit een mooie aangelegenheid om daar eens verandering in aan te brengen. Een breed anti-fascistisch platform zou in Leiden die kracht misschien wel kunnen ontwikkelen. En de activiteiten van Centrumpartij bij hard rock concerten zouden een mooie kans zijn om direct actie te ondernemen, waardoor de verschillende groepen elkaar in de praktijk kunnen leren kennen. Bijvoorbeeld door het schrijven van een tegenfolder of het opeisen van een gedeelte van het programma bij die hard-rock concerten om ons verhaal daar te vertellen.

We mogen echter dan niet vergeten dat anti-fascistische strijd meer inhoud dan het af en toe reageren op de activiteiten van enkele extreem-rechtse partijtjes. Zij maken nog altijd gebruik van het al bestaande racisme en seksisme en zijn geen veroorzakers er van. Aan de toename van het openlijk racisme bijvoorbeeld liggen andere mechanismen ten grondslag. Een belangrijke rol wordt gespeeld door het beleid en de uitspraken van de 'nette' politieke partijen. Zo wordt met het vluchtelingenbeleid een racistisch beeld geschapen van "ongecontroleerde stromen" vluchtelingen die ons landje dreigen te "overspoelen" en dus "ingedamd" moeten worden. Vluchtelingen worden afgeschilderd als "profiteurs", "goudzoekers van de Derde Wereld". Denk aan de verhalen over "Marokkaanse jeugdbendes" die de binnenstad van Amsterdam zouden "teisteren", aan de racistische uitspraken van de minister-president die de te hoge werkloosheid wijt aan de komst van de vluchtelingen. Denk ook aan tal van racistische en discriminerende maatregelen die door de parlementaire democratie zijn aangenomen. Dit soort racistische uitingen sluit goed aan bij het traditionele racistische wereldbeeld, wat door de eeuwen heen is opgebouwd en gevoed, en legitimeert uitspraken van clubs als de Centrumpartij. De opkomst van extreem-rechts zorgt er ook voor dat centrum-rechts naar rechts opschuift en dit beïnvloedt op haar beurt weer de andere politieke partijen. In Frankrijk is het al zover, daar worden van links tot extreem-rechts de migranten aangewezen als "de oorzaak" van het racisme.

Het toenemend openlijk racisme heeft ook veel te maken met het onvermogen van links om een goed alternatief te formuleren voor de sociaal-economische verslechteringen. Politieke partijen verliezen meer en meer hun politieke identiteit (het einde der ideologieën wordt dat juichend genoemd), de politiek wordt steeds meer gedepolitiseerd tot een technocratisch gebeuren, waarin nog nauwelijks politieke verschillen zijn te onderkennen. Er ontstaat meer en meer een gedepolitiseerde en manipuleerbare massa die iedere kant opgestuurd kan worden. Er ontstaan gevoelens van onmacht, er moet wat gebeuren en het maakt niet uit wat. Het is dan ook niet verwonderlijk dat op een dergelijke voedingsbodem de "makkelijke" en dicht bij huis oplossingen van extreem-rechts goed vallen.

De strijd tegen racisme en fascisme zal een brede massale strijd moeten zijn en zeker een die we ons niet kunnen veroorloven te verliezen.

Terug