Nieuwsbrief voor de Leidse regio 4, december 1990

Auteur:


Leiden kraakt weer!

Al enige tijd zijn aan het eind van de Morsweg 3 pandjes gekraakt. Deze 3 pandjes staan in een woonblok aan de rand van het industrieterrein. Een kort verslag.

Eigenaar is de gemeente Leiden die op één na alle huizen van dat woonblok al heeft opgekocht (deze mensen weigeren tot nu elke medewerking aan de gemeente om hun huis te verkopen of te verhuizen). De gemeente wil het laten slopen zodat het industrieterrein uitgebreid kan worden. Wat er dan komt en wanneer dat dan zou moeten gebeuren, dat kan men ons echter nog niet vertellen. Wel willen ze alvast de huizen tegen de grond hebben.

Helaas voor de gemeente zullen ze dus nog even moeten wachten. Wel hebben ze alvast het bedrijfsleven. Hoewel de meeste huizen nog bewoond zijn trekken toch al wat mensen weg. De panden die leeg komen worden in opdracht van de gemeente door aannemer de Bey grondig van binnen gesloopt. Het dak en het plafond bleven niet gespaard, zelfs de schoorsteen werd gesloopt. Het heeft ervan weg dat de gemeente de mensen die nog achterblijven weg willen pesten, door al die lekkende daken en dichtgetimmerde ramen wordt het woonplezier en het straatbeeld er niet beter op. Zo voorkom je ook dat die panden ooit nog bewoond zullen worden.

Volgens een ambtenaar van grondzaken, de heer Van der Wiel, is dit de "nieuwe lijn" die de gemeente gaat voeren ten aan zien van de leeg gekomen huizen. Het moge duidelijk zijn: ruim baan voor het bedrijfsleven, wonen mag niet meer. Ze willen de grond al braak hebben voordat er ook maar enige concrete bouwplannen zijn ingediend. En lig je dwars dan slaan ze met een grijns het dak van het huis naast jouw kapot. Ook weigert de gemeente nog steeds Rijnland toestemming te geven om ons op het waterleidingnet aan te sluiten. Afijn dat weerhoud ons er niet van om hier te blijven wonen. Kraken gaat door (d'r is nog steeds woningnood!). Groeten uit De Mors.

Terug