Nieuwsbrief voor de Leidse regio 4, december 1990

Auteur:


Leids verzet tegen C&A

Op 10 november is de landelijke Schone Kleren Campagne van start gegaan. Deze campagne is gericht tegen de lage lonen en de slechte arbeidsomstandigheden van - vooral - vrouwen in de kledingindustrie. Zaterdag 22 december is uitgeroepen tot landelijke actie-dag. Voor meer informatie: zie ook het achtergrondartikel "Verschoon de klerenwereld".

In Leiden is vanuit de vrouwengroep Sappho het initiatief genomen om plaatselijke activiteiten te organiseren rond de Schone Kleren Campagne. Iedereen (ook mannen!) die interesse heeft om deel te nemen aan en na te denken over acties tegen uitbuiting in de textielindustrie, is van harte welkom op de actievergadering van 5 december (in De Invalshoek, vanaf 20.00 uur). Op die vergadering bespreken we dan allerlei plannen die we op 22 december zouden kunnen gaan uitvoeren. Je kunt natuurlijk ook zelf voorstellen inbrengen!

Op 11 december is er een workshop gepland ter voorbereiding van de actiedag van 22 december. Het is de bedoeling om dan spandoeken te gaan maken, en verder misschien ook toneelstukjes en dergelijke te gaan instuderen. Dit hangt af van wat er op 5 december wordt besproken en besloten. Kom ook en neem een creatieve bui mee! (in De Invalshoek, vanaf 20.30 uur).

Om mensen meer op de hoogte te brengen van de misstanden in de textielindustrie, hier en in de Derde Wereld, is er op 15 december een thema-avond gepland (in De Invalshoek, vanaf 20.00 uur).

Op die avond zal onder andere duidelijk worden hoe lang de uitbuitingsketen is die loopt van thuiswerkster tot en met grootwinkelbedrijf. Er zal een spreker zijn van de Schone Kleren Campagne, en een video. Kom ook en laat je informeren over wat je misschien nog niet wist.

Op 22 december gaat het dan gebeuren: de eerste landelijke actie-dag tegen C&A (in hopelijk heel veel plaatsen). Dat zou het begin kunnen worden van een succesvolle actiecampagne tegen de textielindustrie en -bedrijven. Het komende half jaar zal de Schone Kleren Campagne vooral in het teken staan van strijd tegen C&A. In Leiden start de actie om 13.00 uur voor C&A in de Haarlemmerstraat. Laat ook zien dat je het niet eens bent met de uitbuiting van - vooral - vrouwen in de textielindustrie. Er zal muziek, informatie en (misschien!) toneel zijn. We rekenen op een strijdbare, en tegelijk publieksvriendelijke sfeer!

Terug