Nieuwsbrief voor de Leidse regio 4, december 1990

Auteur: Harry Westerink


Actie Spookrijden geslaagd

Op vrijdag 23 november is in heel Nederland actie gevoerd tegen de plannen van minister Maij-Weggen om het aantal autowegen met ongeveer 50 procent uit te breiden. Hieronder een kort verslag, ook van de acties in de Leidse regio.

Op ongeveer 125 plaatsen in Nederland hebben tal van milieu- en andere organisaties hun grote bezorgdheid getoond over het regeringsbeleid op het terrein van auto, openbaar vervoer en milieu. Terwijl bij steeds meer mensen begint door te dringen dat het autogebruik teruggedrongen moet worden, durft of wil Maij-Weggen dat gebruik niet echt aan te pakken. Het tweede structuurschema Verkeer en Vervoer bevat een hoop halfslachtigheden. Van een duidelijke ommezwaai ten voordele van de fiets en het openbaar vervoer is helemaal geen sprake. Dat dat laatste nodig is, blijkt wel uit de cijfers. In de afgelopen tien jaar zijn de variabele kosten van de auto gedaald met 3 procent, de kosten van de trein daarentegen zijn gestegen met 7 procent en de kosten van de bus zijn omhoog geschoten met maar liefst 47 procent!

De acties van 23 november moeten de Tweede Kamer ertoe bewegen om in elk geval voor de komende 5 jaar af te zien van het bouwen van nieuwe wegen. Daartoe hebben allerlei groepen in heel Nederland viaducten bezet, spandoeken opgehangen en spookje gespeeld. Deze spoken waren bedoeld om aan te geven dat een heleboel mensen in Nederland de huidige plannen zien als een vorm van spookrijden. De acties in Amsterdam haalden de voorpagina van De Volkskrant (een foto van een viaduct met grimmig uitziende spoken, fakkels en een spandoek: "Auto's verzuren").

In Leiden werd de actie gedragen door onder andere de ENFB, de Jonge Socialisten, politiek infocentrum De Invalshoek, de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie, GroenLinks Leiden, GroenLinks Oegstgeest en Milieudefensie kerngroep Leiden. De initiatiefgroep bestond uit mensen met nogal uiteenlopende politieke achtergronden. Sommigen zagen elkaar voor het eerst. Deze gelegenheidscoalitie bleek gelukkig in staat om het vele voorbereidende werk op te knappen.

Op het viaduct Europaweg over de A4 (naar Zoeterwoude) konden actievoerders én automobilisten het eindresultaat beoordelen: veel spoken, een redelijke tot goede opkomst van mensen, een echte koffie- en theekraam (!), en twee grote spandoeken die over het viaduct hingen (met teksten: "nieuwe wegen lopen dood" en: "Zuur, he, die auto's. Doe er wat aan!"). Het geheel werd van de broodnodige sfeer voorzien door fakkels.

Dat leverde vanaf de snelweg een mooi zicht op. De reacties van de automobilisten waren voornamelijk negatief. In elk geval hoorden we zoveel getoeter om en onder ons, dat we rustig mogen zeggen dat we niet onopgemerkt zijn gebleven... Die reacties drukten ons met de neus op het feit dat die stukken blik echt heilige koeien zijn. En als je het dan waagt om die heiligheid ter discussie te stellen, nou, dan pleeg je minstens heiligschennis.

Ook de Leidse actie haalde de voorpagina, en wel van de als conservatief bekend staande Leidse Courant. Ook hier een foto. Het Leids Dagblad daarentegen besteedde heel wat minder aandacht aan de actie. Een foto in de regionale bijlage kon er nog net af. Al met al is de Actie spookrijden een succes geworden, zeker gezien de korte voorbereidingstijd en het gelegenheidskarakter van de Leidse/regionale initiatiefgroep. Misschien is het wenselijk om te proberen een vaste vorm aan de initiatiefgroep te geven en te komen tot een soort breed verkeersplatform. Zo zouden we meer vaart en diepgang aan allerlei (mogelijke) verkeersacties kunnen geven. Politiek infocentrum De Invalshoek stelt voor een dergelijk platform zijn ruimte graag beschikbaar...

Terug