Nieuwsbrief voor de Leidse regio 4, december 1990

Auteur: Eric Krebbers


(boekrecensie)

De tragiek van een geheime dienst

Een boekje over een "breed en massaal infiltrerende inlichtingendienst die chantage en omkoping niet schuwt" concludeerde de Arnhemse rechter. Hij besliste op 16 november dat deze beschuldigingen aan het adres van de BVD (Binnenlandse Veiligheidsdienst) en PID (Politie Inlichtingen Dienst) niet mogen worden gedaan, ook al worden ze door deze organisaties niet tegengesproken. De beschuldigingen hadden wel gemogen als ze niet gedistribueerd waren of als de personen niet bij naam genoemd waren. Kortom, draaikonterij om een boekje dat de totalitaire kanten van de staat aantoont.

Dit boek bevat heel veel feiten en wetenswaardigheden over allerlei inlichtingendiensten die de staat gebruikt om de kritische burger in de gaten te houden. Zo worden de geheim agenten van de Nijmeegse PID totaal uitgekleed. Alles wordt beschreven: auto, kinderen, vrije tijd besteding, enzovoorts. Maar dit boekje doet meer dan Nijmegen PID-vrij te maken. Het licht de structuren van dit soort enge organisaties door. De onbekende schrijvers tonen aan dat de BVD niet alleen de belangen van de staat dient maar die van alle machthebbers, ook die van bepaalde multinationals. Zo hielden de voorgangers van de BVD kritische werknemers van Philips in de gaten. Daarnaast jatte de BVD wel eens patenten voor Philips van haar concurrenten. Deze contacten tussen de BVD en Philips gaan terug tot 1914 en nu nog leidt de BVD de bedrijfsspionnen op voor Philips. Met dit soort opzienbarende feiten staat dit boekje vol. Misschien ook een leuk idee voor Leiden?

De tragiek van een geheime dienst. Uitgeverij: Ravijn, 15,00.

Terug