Nieuwsbrief voor de Leidse regio 4, december 1990

Auteur:


(boekrecensie)

Liefde zonder grenzen

Dit boek is geschreven vanuit de gedachte dat niet de homo's het probleem vormen maar de maatschappij om hen heen. Het boek bestaat hoofdzakelijk uit 12 interviews met daarnaast veel informatie.

In de interviews wordt getracht een beeld te geven van het leven van zes homo's en zes lesbische vrouwen die in verschillende Europese landen leven. Heel eerlijk vertellen zij over hun angsten en onzekerheden bijvoorbeeld bij het "er voor uit komen", maar ook over hun strijd voor acceptatie en hun vaak geslaagde pogingen een zelfbepaald leven op te bouwen. Naast de interviews zijn er aparte hoofdstukjes over ouders, aids, pesterijen en geweld, en popmuziek. Er staat ook veel politieke informatie in zoals over de internationale beweging voor homojongeren en allerlei wetgeving in Europese landen.

Een politiek homobewustzijn is hard nodig want, zoals Jimmy Sommerville (ex-Bronski Beat) zegt: "We hebben te maken met politieke en sociale veranderingen, en ik vrees het ergste. Het is belangrijk voor ons om ons te organiseren en te vechten tegen vooroordelen en onderdrukking. We moeten naast elkaar staan."

Dat is niet overdreven. Neem bijvoorbeeld de uitspraak van Thatcher naar aanleiding van de nieuwe wet section 28: "Kinderen hebben geen onvervreemdbaar recht om homoseksueel te zijn." Deze wet stelt het gelijkstellen van homoseksuele relaties aan hetero-relaties strafbaar, en had zelfs tot gevolg dat boeken over de vervolging van homo's door de Nazi's in de Tweede Wereldoorlog uit de Engelse bibliotheken verwijderd werden. Een belangrijk boek, ook als je geen homo bent.

Liefde zonder grenzen, Bam-bi Delver. Uitgeverij: Acco, 19,90.

Terug