De Peueraar 5, januari 1991

Auteur: Eric Krebbers


Schoonmaakactie

"De directie Reiniging, Havens en Warenmarkten en de directie Groen houden op dit moment een vervolgactie bestrijding van (on)kruid en zwerfvuil op openbare wegen en in openbaar groen. Met een zogenaamde (on)kruidborstelmachine wordt het (on)kruid op trottoirs, rijbaan en parkeervakken weg geborsteld", aldus de gemeente.

De laatste beetjes groen in de stad die niet onder beheer staan moeten worden weggevaagd. De stad dient een strak geheel van asfalt en beton te zijn. Groen mag zich alleen ophouden op die plekken die de gemeente daarvoor bestemd heeft.

Een aantal maanden geleden kondigde de gemeente deze actie aan via posters. Iets in de trend van "houdt Leiden schoon", meen ik. Er bleef teveel troep achter die plantjes hangen. In plaats van het bestrijden van wegwerptroep moet het groen weg waar deze troep na gebruik tussen komt te liggen.

Het is weer een van die vele acties die de overheid het image van milieu-vriendelijk moet geven, zonder dat de kern van de zaak wordt aangepakt. De werkelijke oorzaak van de vervuiling ligt natuurlijk bij de consumptieterreur, aangewakkerd door het op geld en macht beluste bedrijfsleven. Mensen worden aangezet hun levensgeluk te zoeken in een zo groot mogelijke consumptie door bijvoorbeeld ons stadsmeubilair (de Muppies). Of door de stapels papier met product-informatie (laat me niet lachen) over wegwerptroep, die iedereen, die zijn brievenbus niet met een sticker beveiligd heeft, dagelijks gratis krijgt.

Nutteloze wegwerptroep, vaak verstopt tussen vele lagen verpakkingsmateriaal. Het is deze troep die we op straat terug vinden, en de beste remedie er tegen is te voorkomen dat het geproduceerd wordt. En dat betekent de strijd aanbinden met systemen die almaar economische groei nodig hebben, en met de hoge heren die daarin de baas zijn en die bepalen wat er geproduceerd wordt. En dus niet het weg borstelen van groen want dat levert alleen maar schone schijn op.

Terug