De Peueraar 5, januari 1991

Auteur:


Drankenonderzoek

Sinds september doen enkele mensen een "dranken-onderzoek", dat inzicht moet gaan geven in de samenhang tussen drankinkoop (van bijvoorbeeld politieke café's.) en politieke visie. Een beknopte stand van zaken.

Ergens is september 1990 vond het eerste politiek Café Overleg plaats. Dit overleg is een gelegenheid voor de verscheidene politieke café's in ons land om met elkaar te praten over bepaalde dingen waar we in politieke café's mee te maken hebben. Op dit eerste overleg kwamen de dranken die in de café's geschonken worden ter sprake. Dit gebeurde naar aanleiding van het Belgische bier Duvel dat nogal in opspraak was gekomen doordat de eigenaars van de brouwerij, de familie Moortgat, openlijk het Vlaams Blok steunde, en het ook financieel een handje hielp. Vandaar dat ook menig persoon zich afvroeg hoe dat dan zou zitten met andere bieren en frisdranken.

Daarom zijn een aantal mensen zich dus gaan bezighouden met een dranken-onderzoek dat inzicht moest geven in de samenhang tussen drankinkoop en politieke visie. De vraag: "Valt de instelling van een brouwer of fabrikant te rijmen met de doelstellingen van een politiek café?" staat daarom centraal in het onderzoek. Zo kan in de toekomst worden voorkomen dat mensen die zich bezig houden met anti-racisme, middels hun vochthoudende consumpties, racisten steunen. Omdat de mensen die zich met het onderzoek bezig houden niet gezegend zijn met veel vrije tijd is ervoor gekozen alleen de dranken te onderzoeken die nu al worden geschonken in de café's.

Het eerste gedeelte van het onderzoek omvatte vooral het uitvinden van de moeder- en dochterbedrijven die zich bezig houden met de productie van drank. Het bleek al gauw dat er van de 'feiten' vermeld in diverse bierboeken niet zoveel klopte. Ook de PR-persoon van bepaalde brouwerijen of bedrijven wist ons vaak een totaal afwijkend verhaal te vertellen dan in de registers vermeld stond.

Zo vertelde de PR-persoon van Gulpner ons dat het een kleinschalig familiebedrijf was terwijl het later wel degelijk om een soort van keten distillatie-, azijn- en andere fabrieken en brouwerijen ging die bovendien ook participeerde in andere projecten samen met anderen.

Opmerkelijk was verder dat enkele bekende dranken zoals Spa en Herschi vrij moeilijk of zelfs (tot nu toe) niet te controleren zijn doordat ze niet in de registers te vinden zijn. Meestal is dit te wijten aan een zeer complexe constructie van het bedrijf, en bij het onderzoek vliegen de namen van dochter-, en moederondernemingen je dan ook om de oren. Na het uitvinden van de eigenaren en dergelijke was het de bedoeling na te gaan wat de bedrijven aan nevenactiviteiten hadden op het gebied van politiek. Hierbij denken wij aan sponsoring, vestigingen in landen die niet okee zijn, grootschaligheid et cetera.

Wij hopen hieruit een redelijke advieslijst te kunnen samenstellen zodat de politiek café's die ons land rijk is in ieder geval politiek bewust kunnen inkopen. Omdat wij nog wachten op informatie van de Alternatieve consumentenbond, het Fascisme Onderzoeks Kollectief en de Anne Frank Stichting kunnen wij deze advieslijst nog niet publiceren. Wij hopen echter zo snel mogelijk op deze informatie, en zullen de resultaten dan ook in De Peueraar publiceren.

Terug