De Peueraar 5, januari 1991

Auteur: Eric Krebbers


Kritiek op pamfletten-actie Valkenburg

Acht december hebben zo'n 40 mensen pamfletten uitgedeeld bij het vliegkamp Valkenburg. Het was de bedoeling pamfletten in het Engels uit te reiken aan de Amerikaanse soldaten. Deze soldaten waren helaas niet te bereiken. Hieronder een aantal kritiekpunten op deze actie en de organisatie ervan.

Allereerst het is volgens De Invalshoek van groot belang dat er iets tegen de oorlog in de Golf gedaan wordt. We juichen initiatieven in die richting dan ook toe. Dat betekent wat ons betreft niet dat elk willekeurig persbericht dat oproept tot actie door ons onderschreven wordt. In het geval van deze pamflettenactie is met De Invalshoek vooraf geen overleg gepleegd over de inhoud van het persbericht, noch over de vorm van de actie. En toch staat onze naam onder het persbericht.

Een persbericht en een oproep schrijf je vanuit een bepaalde politieke visie. De verklaring van het Leidse Vredesplatform (LV) zoals die in het persbericht staat stelt onder andere: "Er is geen reden om nu de spanning in het Golfconflict verder op te voeren. Het handhaven van de politieke druk op Irak vergt geduld en zelfbeheersing. Dit is de enige manier om Irak tot onderhandelingen te dwingen". Hieruit blijkt dat het LV meedenkt met de heersende klassen en redeneert vanuit hun belangen. Ze schrijven over druk op Irak en het dwingen tot onderhandelen. Waartoe? Om de heersende wereldorde te herstellen? Om de westerse aanspraken op olie en macht in het Midden Oosten te bevestigen?

Uit de tekst zou je kunnen afleiden dat het LV liefst door middel van een boycot samen met de leiders van de VS de bezetting van Koeweit ongedaan wil maken. In ieder geval nu nog niet door de spanning op te voeren. Maar zijn dat niet dezelfde Amerikaanse leiders die ook Panama lieten bezetten? Om over allerlei andere smerige oorlogen maar te zwijgen. Lopen onze belangen nu plots parallel met die van Bush?

Niets staat er in de verklaring over de volkeren in het Midden-Oosten die van dit alles de dupe worden. En dan bedoelen we niet alleen de Koeweiti's en hun gastarbeiders maar ook de Irakezen en bijvoorbeeld de Koerden. De verklaring van het Komitee Anti-Golfoorlog (KAGO> voor de demonstratie van 22 september was hier een stuk duidelijker over. Die verklaring toen sprak over zelfbeschikkingsrecht, voor alle volkeren in het Midden-Oosten (dus ook voor de Palestijnen, bijvoorbeeld).

Het is toch duidelijk dat de enigen die belang bij een oorlog met (of druk op) Irak kunnen hebben allerlei machthebbers zijn. En dan denken we aan allerlei dictators en presidenten die hun image kunnen opveizelen, het bedrijfsleven (het kapitaal) dat haar orde wil herstellen en bovendien aan een oorlog flink kan verdienen, maar ook aan bijvoorbeeld militairen die hun nieuwe wapensystemen kunnen uittesten. Het is niet ons belang in deze strijd tussen roversbenden partij te kiezen.

Onze belangen hebben meer gemeen met die van de onderdrukte volkeren van het Midden-Oosten. In feite ook met die van de Amerikaanse en Iraakse soldaten die elkaar gaan afmaken en die vaak met geweld of door armoede (onder bijvoorbeeld zwarte Amerikanen) het leger ingejaagd zijn. Een pamflet aan deze Amerikaanse soldaten overhandigen lijkt ons in dit stadium niet de meest voor de hand liggende actie. Het is redelijkerwijs niet mogelijk middels één pamfletje met soldaten op doorreis te komen tot een besef van solidariteit met elkaar. Acties dienen eerder gericht te zijn tegen de chefs van de diverse strijdkrachten, ook de Nederlandse.

Nu is het niet zo dat wij ook maar één seconde denken dat het LV een bewuste poging doet om Bush en zijn vriendjes te helpen. Verre van dat. Het is duidelijk dat het LV een verregaande consessie doet aan de "publieke opinie", wellicht om serieus genomen te worden. Want de door het bedrijfsleven beheerste media sturen de publieke opinie in de richting van acceptatie van deze oorlog. Dat is dagelijks te zien en te lezen. Het KAGO noemde dit gevaar ook. Is het LV bang voor de mening van een Jan Regtuit (in de Leidenaar van 4 december 1990)? Hij stelt "maar goed dat er geen Leidse activisten waren toen de Amerikanen, samen met de Tommy's, Europa en Nederland kwamen bevrijden. Dan zaten we nu nog onder het Hitlerjuk ... Je zult maar in Koeweit wonen en afhankelijk zijn van een Leids Vredesplatform.

Onze vraag aan het LV is dan ook: waarom doe je eerst concessies door heel erg beperkte eisen te stellen en daarmee het gelijk van de oorlogsophitsers te bevestigen en ga je dan pas de strijd aan? Om veel mensen te trekken? Om mensen over te halen? En als je dan met heel veel mensen bent, verenigd onder verwaterde eisen, waar sta je dan nog voor? Bestrijd je de oorlog dan nog wel? Bij voorbaat bakzeil halen, is dat een doordachte theorie? Kiest het LV daar bewust voor?

Tenslotte voor alle duidelijkheid. De Invalshoek doet graag mee aan acties in Leiden. Daarnaast hopen we op een constructieve dialoog over de aanpak van de Golfoorlog tussen groepen als het LV, De Invalshoek en bijvoorbeeld GroenLinks en migrantengroepen (!) en individuen.

Terug