De Peueraar 5, januari 1991

Auteur: India Werkgroep


India Werkgroep

De India Werkgroep bestaat 11 jaar en is voortgekomen uit WereldWinkel Voorschoten dankzij de NOVIB-medewerker Adrian Saldanha. Hij werkt inmiddels in Bangalore (deelstaat Karnataka) voor NOVIB. De India-markt in de Waag met Terre des Hommes georganiseerd, heeft de groep versterkt met niet-Voorschotenaren.

Waarom India? Het is een enorm land, werelddeel bijna, met rond 830 miljoen inwoners. Sinds 1947 onafhankelijk. De grote verscheidenheid aan culturele uitingen oefent een magische aantrekkingskracht uit. Zo is het volks-epos "de Mahabharata" ook tot de westerse massamedia doorgedrongen. De BBC wijdt er tientallen afleveringen aan. Het kastenstelsel, het hindoeïsme, boeddhisme. Door studie maak je er kennis mee. En wat dan?

Adrian Saldanha bracht ons in contact net de ontwikkelings-organisatie Young India Project, in het Anantapur-district, in het zuid-westen van de zuidelijke deelstaat Andhra Pradesh. Het is één van de droogste gebieden van India. "Young India" is de naam van een krant die Mahatma Gandhi in het begin van deze eeuw uitgaf. YIP, een Gandhiaanse organisatie? Nee, maar wel een element ervan voorzover het grote aantallen mensen probeert aan te spreken. Als laatste fase van een ingrijpende ontwikkelingssgang zijn dat uitsluitend landarbeiders en kleine boeren met nauwelijks werk en dus inkomen. Het gaat om een groep van 250 miljoen mensen met hun gezinnen. YIP heeft als één van de belangrijkste actiepunten deze mensen te helpen bij het opeisen van een recht: op Werk van de overheid middels werkgelegenheidsprogamma's die van algemeen belang zijn. In een groot deel van India wordt nu actie gevoerd voor die werk-garantie door vele organisaties, waaronder VIP, onder de paraplu van het "Right to Work Struggle Front". De deelstaat Maharashtra is daarin voorgegaan met een wettelijk vastgelegd gegarandeerd werk. Is er onverhoopt geen werk, dan wel een minimale werkloosheidsuitkering. De India Werkgroep Leiden en omstreken heeft daarvan een studie gemaakt. Het resultaat is als artikel opgenomen in "India Nu", de tweemaandelijkse uitgave van de Landelijke India Werkgroep.

Terug