De Peueraar 5, januari 1991

Auteur: Werkgroep Dierenstrijd Leiden


Protest tegen dierproeven

Op vrijdag 21 december 1990 werd er door de Werkgroep Dierenstrijd Leiden geprotesteerd tegen de dierproeven op de medische faculteit te Leiden, en tegen de jaarlijkse kerst-schranspartijen. Een verslag van drie actie's.

Om 11 uur had zich een groep van zo'n 15 à 20 mensen verzameld voor de aangekondigde picketline bij de medische faculteit. Doel van deze picketline was het informeren over, en het protesteren tegen vivisectie. Want ook in Leiden worden jaarlijks nog zo'n 41.000 dieren gemarteld ten behoeve van de wetenschap. Vandaar dat wij aan een ieder die de faculteit in of uit ging, een stencil aanboden waarin onze bezwaren en argumenten tegen vivisectie waren opgesomd. Helaas bleek de stroom mensen die in en uit ging nogal schamel zodat we niet zo veel mensen bereikten. Positief was wel dat de portier van de medische faculteit nog naar buiten kwam om te informeren naar het waarom van de actie. Hij gaf ons de suggestie om maar eens met de professoren die over dierproeven gaan te gaan praten, en hij was ook zo vriendelijk om ons de namen te geven. Misschien de eerste stap naar een nog te organiseren forumdiscussie over vivisectie.

Na de picketline trokken wij in de richting van het Stadhuisplein waar een grote kerstboom was neergezet door de gemeente. Onderweg sloten enkele mensen van het Anti-Diergebruik Komitee zich bij ons aan, die ons kwamen ophalen voor een protestactie in Voorschoten. Maar eerst moest de kerstboom op het Stadhuisplein dus nog gedecoreerd worden met de rouwkaarten waarin aandacht wordt geschonken aan de dieren die elk jaar weer worden opgevreten.

Na dit te hebben gedaan was het tijd geworden om naar Voorschoten te gaan. Hier woont ons aller (maar niet van ons!) Minister van Landbouw en Visserij, de heer Bukman. In de voortuin van Bukman werden in korte tijd zo'n 20 houten kruizen geplant, terwijl een persfotograaf wat plaatjes schoot. Zo snel als we gekomen waren, waren we ook weer weg, de helft van de kruizen achterlatend. WDL... Nu ook in Voorschoten.

Terug