De Peueraar 5, januari 1991

Auteur: Frits Glotze


Schuldenkrant

Een reactie naar aanleiding van het artikel "Schuldenkrant" in de Nieuwsbrief 4 van december 1990.

Een WereldWinkel is een autonome organisatie, en WereldWinkeliers hebben allemaal zo hun eigen gedachten en opvattingen. De WereldWinkels in de regio Leiden hebben onderlinge contacten, maar vormen op zich geen organisatie, ook al heeft een incidenteel redactie-groepje de Schuldenkrant geproduceerd. 'Het politieke kader' van WereldWinkels is divers evenals dat van de klanten. Met de landelijke politieke partij-programma's hebben we natuurlijk wel te maken! Over één ding is iedereen het eens: door zuivere producten te verkopen en kopen zet je stappen in de richting van een mensvriendelijker wereld met minder scherp tegengestelde (economische) machtsverhoudingen en met een hoogstaander ethiek (het normen-besef van goed en fout). De WereldWinkeliers proberen daarbij publieks-vriendelijk te werk te gaan en geen mensen van zich af te stoten door scherpe stellingnamen, zeker niet in een blad dat in duizendvoud zo breed mogelijk verspreid wordt. We zijn wel duidelijk in wat we willen. We komen elkaar nog wel in de WereldWinkel tegen.

(Frits Glotze is WereldWinkelier te Voorschoten)

Terug