De Peueraar 5, januari 1991

Auteur:


(boekrecensie)

Het ABC van de Derde Wereld

"Het ABC van de Derde Wereld" is een naslagwerk waarin zakelijke informatie wordt gegeven over instellingen, letterwoorden, termen en begrippen die verband houden met de Noord-Zuidvraagstukken en de ontwikkelingssamenwerking. Het is een handreiking voor wie bij het (betaalde of onbetaalde) werk, op school of bij het actievoeren te maken krijgt met het Derde Wereld-jargon. In de twee delen worden geen ideologische standpunten verdedigd, het is meer een soort Derde Wereld-encyclopedie.

In het eerste deel komen instellingen aan bod die verband houden met de Derde Wereld. Hierin vind je antwoord op vragen als: wat doet het IMF precies, waarmee hield de Brundtland Commissie zich bezig, waarvoor strijdt de bevrijdingsbeweging EPLF in Ethiopië, welke organisaties in Nederland en België werken rond Zuidelijk Afrika. Het tweede deel is gericht op vragen als: wat is schuldenconversie, wat is gebonden hulp, hoe werkt een coöperatie, hoe zit de mondiale inkomensverdeling in elkaar. Dit deel is een handleiding waarin kort is aangegeven welke begrippen en termen vaak gehanteerd worden in het debat over de Noord-Zuid-problematiek. In een thematische indeling komen sociaal-economische, politieke, financiële, en culturele elementen van de ontwikkelingssamenwerking aan bod.

Het ABC van de Derde Wereld, deel 1: Instellingen ( 2l,5O), deel 2: Begrippen ( 21,50), A.F. Peeters en Jos Smets. Uitgeverij: Wereldwijd/Bijeen/Infodok.

Terug