De Peueraar 5, januari 1991

Auteur: Harry Westerink


(boekrecensie)

De fabel van het linkse ongelijk

Velen hadden er te lang op moeten wachten, maar in 1989 was het dan zover: het "vrije westen" had alsnog de koude oorlog gewonnen. Het communisme loopt ten einde: dat was en is de strekking van de discussies rond de spectaculaire omwentelingen in Oost-Europa. Links mocht haar boetekleed aantrekken. Want zoveel was duidelijk geworden: communisme leidde tot vrijheidsberoving en machtsmisbruik.

In het boek "De fabel van het linkse ongelijk" wordt met dit denken schoon schip gemaakt. Al kort na de machtsgreep in het Rusland van 1917 kwamen de linkse kritieken op het bolsjewisme los. Sindsdien, hebben libertaire marxisten, raden-communisten, anarchisten en religieus-socialisten telkens dit schijn-socialisme aan de kaak gesteld. Bovendien boden zij alternatieven, waarin socialisme, democratie en vrijheid onlosmakelijk verbonden zijn.

In deze publicatie komen vertegenwoordigers van een vrij socialisme aan het woord, te weten Rosa Luxemburg, Anton Pannekoek, Henriëtte Roland Holst en Arthur Lehning. In toelichtingen op de van hen gekozen teksten gaat Ton Geurtsen in op de actuele waarde van hun opvattingen. In een slotbeschouwing geeft hij zijn visie op de perspectieven voor een vernieuwd socialisme in de jaren negentig.

De fabel van het linkse ongelijk, Ton Geurtsen. Uitgeverij: Stichting Rode Emma, 22,75.

Terug