De Peueraar 5, januari 1991

Auteur:


(boekrecensie)

Het erotisch slagveld

Hoe denken de mannen en vrouwen die de seksuele revolutie (mee)maakten over hun verleden? En over hun heden? Als de slaapkamer nog steeds het slagveld is in de oorlog der seksen, zijn dan de machtsverhoudingen veranderd? Hoe hebben de latere generaties de veranderingen waarvoor hun oudere zusters en broers hadden gevochten, geïnternaliseerd en geïnstitutionaliseerd?

In het boek "Het erotisch slagveld" laat Lilian Rubin bijna 1000 mensen praten over de imtiemste dingen in hun leven. Haar onderzoek richt zich uitsluitend op heteroseksuelen, wonend in steden overal in de Verenigde Staten, afkomstig uit verschillende sociale klassen, van uiteenlopende etnische achtergronden, met alle mogelijke banen, en met een grote variatie aan religieuze achtergronden. Ze heeft zich beperkt tot het seksuele leven van hetero's, omdat kwesties die ofwel met homo's ofwel met hetero's te maken hebben, meer dan genoeg complicaties voor slechts 1 boek zouden opleveren. Het is te hopen dat de schrijfster ook een vergelijkbaar boek over homo's gaat schrijven (voorzover dat mogelijk en nodig is).

Rubin is in het boek uitgegaan van 1 basisstelling: ongeacht wat we verder over seks kunnen zeggen, het is minstens evenzeer een sociaal en psychologisch als een biologisch verschijnsel. Natuurlijk staat het vast dat oestrogeen en testosteron enig verschil maken voor de manier waarop mannen en vrouwen seksuele behoeften en verlangens ervaren. De grotere onderlinge verschillen zitten echter in ons hoofd, en niet in onze hormonen, zelfs niet in onze geslachtsdelen.

In het openbare leven schreeuwt sex ons van alle kanten toe, op tv, in de krant, in winkels. In ons privé-leven ligt het echter anders. Daar moet sex nog steeds een schaduwbestaan leiden en is zwijgen de regel. Daar bestaan de oude taboes nog: sex is een particuliere aangelegenheid, iets waar we niet over praten, niet met vrienden, vaak zelfs niet met geliefden of partners.

De schrijfster toont duidelijk aan dat via het puritanisme van de jaren 50 en de seksuele revolutie van de jaren 60 er ondanks de Aids-paniek geen sprake is van een terugkeer naar een achterhaald verleden, maar eerder van een pauze om na te denken, een moment van consolidatie.

Het erotisch slagveld, Lilian B. Rubin. Uitgeverij: Ambo, 27,50.

Terug