De Peueraar 6, februari 1991

Auteur: Harry Westerink


(parodie)

Jan Klaassen: Stop die man

Bovendenbrug (ANP) - Oud-Invalshoek- voorzitter Jan Klassen, mede-organisator van de massale blokkade van Leidse vestiging van McDonald's in 1990, was zaterdagmiddag ook aanwezig bij de door het IKV, Pax Christi en de Raad van Kerken georganiseerde vredesmanifestatie. Hieraan namen enige duizenden mensen deel.

"Dat is een heel bewuste keuze, ondanks de reformistische opstelling van de organisatie. Ik vind dat die man gestopt moet worden. George Bush is een uiterst rücksichtslos figuur, die vanuit een gevaarlijke ideologie het hele gebied wil beheersen", aldus de activist in ruste, nog steeds vertegenwoordiger namens De Invalshoek in de anti-imperialistische beweging.

De leus "geen bloed voor olie" van het Komitee Anti-Golf Oorlog is volgens Klaassen "ongelofelijk veelzeggend en zeer diepgaand". Dat comité slaat volgens Klaassen de spijker op de kop.

"Als er één ding duidelijk is geworden rond deze oorlog, dan is het wel dat de wereld draait om de winsten van de multinationals. Dreigen bijvoorbeeld de gigantische oliewinsten in gevaar te komen, dan doet George Bush er alles aan om de huidige wereldwanorde te herstellen. Godzijdank heeft De Invalshoek deze politieke overtuiging nu ook hoog in het vaandel."

Over het geringe protest in Nederland tegen de Golfoorlog zegt Klaassen: "We plukken in 1991 de wrange vruchten van de heilloze weg die met name het IKV in het begin van de jaren 80 heeft ingeslagen. Het IKV heeft van de vredesbeweging een kruisrakettenbeweging gemaakt. Dat heeft de aandacht volkomen afgeleid van allerlei andere aspecten van het militair-industrieel complex."


(het geparodieerde artikel)

Ben ter Veer: Stop die man

Onderdendam (ANP) - Oud-IKV-voorzitter Ben ter Veer, mede-organisator van de massale vredesdemonstraties in 1981 en 1983, zat zaterdagmiddag thuis, terwijl in Den Haag IKV, Pax Christi en de Raad van Kerken een vredesmanifestatie hielden waaraan enige duizenden mensen deelnamen.

"Dat is een heel bewuste keuze. Ik vind dat die man gestopt moet worden. Saddam Hussein is een uiterst rücksichtslos figuur, die vanuit een gevaarlijke ideologie het hele gebied wil beheersen", aldus de polemoloog, nog steeds vertegenwoordiger namens de RK Kerk in het IKV.

De leus "geen bloed voor oorlog" van het Komitee Anti-Golf Oorlog is volgens Ter Veer "onvoorstelbaar simplistisch en volstrekt onaanvaardbaar". Dat comité omvat volgens Ter Veer te verwaarlozen groepen ("de oude anti-imperialisten"), waar IKV en Pax Christi zich "Godzijdank" verre van hebben gehouden.

"De innerlijke verdeeldheid (niemand wil oorlog, maar toch moet die man weg) is wellicht de voornaamste reden waarom de manifestatie zaterdagmiddag geen honderdduizenden mensen trok"

Terug